Abertawe: Cyhoeddi cabinet newydd

  • Cyhoeddwyd
Rob Stewart
Disgrifiad o’r llun,
Rob Stewart yw'r Arweinydd newydd

Mae Arweinydd newydd Cyngor Abertawe wedi datgelu ei gabinet newydd.

Cafodd Rob Stewart ei ddewis i arwain y cyngor ddydd Mawrth diwethaf yn dilyn ymddiswyddiad David Phillips.

Daeth ei ymddiswyddiad wedi iddo roi'r sac i ddau aelod o'i gabinet. Roedd adroddiadau bod rhwyg o fewn y Blaid Lafur, sydd â mwyafrif ar y cyngor.

Mi fydd Mr Stewart yn gyfrifol am gyllid a strategaeth ac mae wedi dewis Christine Richards fel ei ddirprwy gan roi cyfrifoldeb dros wasanaethau i blant a phobl ifanc iddi.

Gweddill y tîm yw:

  • Mark Thomas: Amgylchedd a thrafnidiaeth
  • Jane Harris: Gwasanaethau i oedolion a phobl fregus
  • David Hopkins: Cymunedau a thai
  • Jennifer Raynor: Addysg
  • Robert Francis-Davies: Mentergarwch, datblygu ac adfywio
  • Clive Lloyd: Trawsnewid a pherfformiad
  • Will Evans: Taclo tlodi
  • Mark Child: Lles a dinas iach

Wrth gyhoeddi'r penodiadau, dywedodd Mr Stewart: "Hoffwn roi teyrnged i'm cyd-weithwyr yn y cabinet wnaeth weithio'n galed i wneud gwahaniaeth sylweddol i Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf ac rwy'n dymuno pob lwc iddyn nhw at y dyfodol.

"Mae dros 50 o ymrwymiadau allweddol o'r maniffesto wedi cael eu cwblhau ond mae yna dal lawer i wneud."