Undeb eisiau 'cyllid teg' i gynghorau

  • Cyhoeddwyd
Unsain

Mae aelodau o undeb Unsain yn bwriadu lobio yn y Senedd yn hwyrach, wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd i Fae Caerdydd yn dilyn toriad yr haf.

Mi fyddan nhw'n galw am yr hyn maen nhw'n ei ddisgrifio fel "cyllid teg" i gynghorau.

Cafodd £182m ei dorri o gyllideb llywodraeth leol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, wrth i Lywodraeth Cymru wneud toriadau.

Maen nhw'n dweud nad oedd ganddyn nhw ddewis gan fod y grant bloc maen nhw'n ei dderbyn bob blwyddyn gan San Steffan wedi cael ei dorri'n sylweddol mewn termau real ers 2010.

Fe wnaeth y llywodraeth amddiffyn cynghorau rhag y math o doriadau roedd cynghorau roedd Lloegr wedi bod yn ei wynebu ers blynyddoedd tan y flwyddyn ddiwethaf, ond yna penderfynodd cabinet Carwyn Jones nad oedd modd gwneud hynny ddim mwy.

'Ble mae'r cyfiawnder?'

Dywedodd pennaeth llywodraeth leol Unsain Macaskill: "Mae gwleidyddion o bob argyhoeddiad yn dadlau y dylai pawb weld budd yr adferiad [economaidd] er mwyn iddo olygu rhywbeth...

"Yn y cyfamser mae cyllidebau llywodraeth leol wedi cael eu tagu ac mae'r un gweithwyr sydd wedi gweld eu tâl yn gostwng yn gorfod gweithio'n galetach.

"Ble mae'r cyfiawnder? Lle mae'r adferiad ar gyfer gweithwyr llywodraeth leol a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu?

"Rydym yn galw ar aelodau cynulliad i ymuno â ni i ymgyrchu am degwch i'n gweithwyr, ein gwasanaethau a Chymru."