Gŵyl Goedwig Ynys Môn yn mynd 'o nerth i nerth'

Cyhoeddwyd

Mae gŵyl arbennig yn cael ei chynnal ar Ynys Môn gyda'r nod o gynnig cyfleoedd i'r cyhoedd ddysgu am sgiliau byw yn y gwyllt.

Pwrpas Gŵyl Goedwig Ynys Môn, syn cael ei chynnal ym Mhlas Newydd Llanfairpwll yw tynnu sylw at bwysigrwydd ein coed a choedwigoedd cynhenid.

Bydd y sioe sy'n cael ei chynnal dros y penwythnos yn cynnwys arddangosfeydd adar ysglyfaethus, a gwaith gof a cherfio gyda llif gadwyn.

Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu ar y cyd rhwng Grŵp Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Ynys Môn a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Nod y trefnwyr yw cynnig cyfleoedd i'r cyhoedd ddysgu am bethau fel bwyta yn y gwyllt, amaethyddiaeth barhaol a sgiliau cadw gwenyn.

Ffynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfle i ddysgu sut i goginio bwydydd yn y gwyllt, ymhlith sgiliau eraill

Cyn yr ŵyl, bu Grŵp Rhwydwaith DAAC Ynys Môn hefyd yn cynnal cyfres o weithdai ar gyfer ysgolion Ynys Môn, gan gynnwys sgiliau cynnau tân, sut i fod yn dditectif coeden a helfa chwilod.

'Nerth i nerth'

Meddai Catrin Owen, Swyddog Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae'r ŵyl wedi tyfu o nerth i nerth y blynyddoedd diwethaf, gydag oddeutu 4,000 o bobl yn mynychu'r ŵyl llynedd ym Mhlas Newydd, Llanfairpwll. Yn dilyn y llwyddiant llynedd, mae'r grŵp wedi penderfynu dychwelyd yr ŵyl yn ôl i Blas Newydd a hynny mewn cysylltiad gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

"Mae naws hamddenol yr ŵyl yn boblogaidd gyda'r ymwelwyr a'r stondinau, ac mae'n gyfle gwych i'r cyhoedd dreulio amser allan yn yr awyr agored yn mwynhau a chrwydro'r goedwig gan ddysgu sgiliau newydd ynghyd â dysgu mwy am y goedwig fel cynefin ac amgylchedd naturiol Cymru.

Ychwanegodd Barbara Stanley, Rheolwr Profiad Ymwelwyr ym Mhlas Newydd, Llanfairpwll:

"Mae Coedwig y Llaethdy ym Mhlas Newydd yn lleoliad perffaith ar gyfer gweithgareddau a chrefftau coetir gydag adeilad Plas Newydd yn gefndir trawiadol ar ymyl Y Fenai ac yng nghysgod Eryri. Bydd ymwelwyr i'r ŵyl yn cael eu hannog i fwynhau'r gerddi a golygfeydd trawiadol, yn ogystal â rhoi cynnig ar rai sgiliau coetir."

Mae'r digwyddiad wedi cael ei ariannu'n rhannol gan y Loteri Fawr, Cronfa Datblygiad Cynaliadwy sy'n cael ei weinyddu gan dîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Cyngor Sir Ynys Môn ac Awyrlu'r Fali.

Mae Gŵyl Goedwig Ynys Môn yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, rhwng 11:00 a 16:00.

Ffynhonnell y llun, Picasa
Disgrifiad o’r llun,
Hwyl yng nghanol y mwd ym Mhlas Newydd