Gohirio cwest marwolaethau SAS tan 2015

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MOD
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw James Dunsby, Edward Maher a Craig Roberts yn dilyn ymarfer gyda'r Fyddin Diriogaethol yn 2013

Mae cwest i farwolaethau tri milwr yn dilyn ymarferiad hyfforddi SAS ym Mannau Brycheiniog wedi ei ohirio tan 2015.

Bu farw'r Is-Gorpral Craig Roberts, 24, o Fae Penrhyn, Conwy, a'r Is-Gorpral Edward Maher, 31, ar 13 Gorffennaf 2013. Bu farw'r Corpral James Dunsby, o Gaerfaddon, yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Roedd y cwest i fod i ddechrau yn Solihull, Gorllewin Canolbarth Lloegr, ym mis Hydref.

Bydd nawr yn cael ei gynnal yn dilyn apêl yn erbyn penderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron i beidio â dwyn ​​cyhuddiadau o ddynladdiad trwy esgeulustod difrifol.

Ar ôl y penderfyniad hwn gan y CPS ym mis Gorffennaf, penderfynodd teuluoedd dau o'r milwyr gyflwyno apeliadau dan y cynllun Hawl Dioddefwyr i adolygiad.

Mae Uwch Grwner Birmingham a Solihull, Louise Hunt, wedi dweud yn y gorffennol, bod yn rhaid delio gydag adolygiad y CPS cyn cynnal cwest er mwyn osgoi dylanwadu ar unrhyw achos cyfreithiol posib - a hynny am nad yw cwest yn wrandawiad troseddol yn ei hun.

Roedd y milwyr, a fu farw wedi iddyn nhw orboethi, wedi bod ar alltaith 40 milltir (64 cilometr) ar Ben y Fan fel rhan o ymarfer pedair wythnos ar gyfer milwyr SAS wrth gefn gyda'r Fyddin Diriogaethol.

Cafodd yr ymarfer ei gynnal ar un o ddyddiau poethaf y flwyddyn pan gyrhaeddodd y tymheredd 29.5C (85F).

Mae disgwyl i'r cwest bara am hyd at dair wythnos.

Straeon perthnasol