Pontio ddim yn barod tan 2015

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Pontio eu bod wedi cynnal trafodaethau gyda'r contractwr Miller

Mae BBC Cymru wedi cael cadarnhad na fydd Canolfan Gelfyddydau ac Arloesi Pontio ym Mangor yn agor tan fis Chwefror 2015 rwan.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid canslo'r holl gynhyrchiadau dros y misoedd nesaf, gan gynnwys y gala agoriadol, gyda Bryn Terfel, oedd fod i gael ei gynnal fis Hydref.

Daw'r cyhoeddiad ddim ond wythnos ar ôl i Brifysgol Bangor gadarnhau fod oedi yn y gwaith adeiladu, ac na fyddai'r ganolfan yn agor tan o leia' fis Hydref.

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu'r safle ym mis Gorffennaf 2010, wrth i gontractwyr ddymchwel hen adeilad Theatr Gwynedd.

Roedd y ganolfan i fod i agor ei drysau am y tro cyntaf ar 17 Medi, gyda chynhyrchiad o'r ddrama 'Chwalfa' yn Theatr Bryn Terfel.

'Siom i bawb'

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Yn dilyn trafodaethau manwl gyda'r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio'r perfformiadau oedd i'w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.

"Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall."

"Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda'r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn 22 Awst, fodd bynnag rydym yn parhau i ddisgwyl i'r gwaith yma gael ei gyflawni."

Disgrifiad o’r llun,
Dechreuodd y gwaith o ddatblygu'r safle dros bedair blynedd yn ôl

Bydd Pontio yn ail-leoli cynhyrchiad Theatr Bara Caws, Garw, yn ystod mis Hydref, ac yn gweithio ar ail-leoli digwyddiadau a drefnwyd fel rhan o ŵyl 'My Friend Dylan Thomas'.

Ad-daliadau

Bydd perfformiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer lleoliadau eraill o fewn y Brifysgol yn parhau.

Fe fydd y brifysgol hefyd yn trefnu fod eu cwsmeriaid yn cael eu di-golledu yn sgil gorfod canslo perfformiadau.

Ychwanegodd yr Athro Hughes: "Hoffem ddiolch i ddeiliaid tocynnau a'r holl gwmnïau perfformio am eu cydweithrediad ac rydym yn rhannu eu siomedigaeth.

"Fel yr ydym eisoes wedi datgan, bydd gwersi i'w dysgu o hyn, ond ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw gweithio gyda'r contractwr, Miller, i gwblhau'r adeilad, a darparu rhaglen gelfyddydol agoriadol o ansawdd uchel. Fel y bydd y gwaith adeiladu yn datblygu byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol