Adroddiad: pobl ifanc 'ddim angen' cynllun gwaith llywodraeth

  • Cyhoeddwyd
Worker ConnorFfynhonnell y llun, Hydratech-Evans Coolants
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynllun ei lansio yn 2012 i roi cyfleoedd gwaith i bobl ifanc

Mae adroddiad annibynnol ar un o brif gynlluniau swyddi Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod yn debygol y byddai'r rhan fwyaf o bobl wedi dod o hyd i waith heb y cynllun.

Cafodd Twf Swyddi Cymru ei lansio yn 2012, ac mae'n talu am gyfleodd gwaith chwe mis o hyd i bobl rhwng 16-24 oed.

Mae adolygiad o'r gwasanaeth gan ymchwilwyr Ipsos Mori yn awgrymu y byddai 73% o bobl oedd yn rhan o'r cynllun wedi dod o hyd i waith heb gymorth.

Yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol, mae'r adroddiad yn dangos pa mor "aneffeithiol" yw'r cynllun, ond mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod y cynllun yn un gwerthfawr.

Cynllun 'aneffeithiol'

Er i'r adroddiad awgrymu y byddai pobl ifanc yn cael gwaith heb gynllun Twf Swyddi Cymru, mae'n nodi bod pobl ifanc yn fwy tebygol o aros yn y swydd am gyfnod hirach gyda'r cynllun.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod y cynllun wedi annog cyflogwyr i "ehangu eu gweithluoedd yn gyflymach na fydden nhw fel arall".

Ffynhonnell y llun, Hydratech-Evans Coolants
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ricky Owen wedi dod yn brentis ar ôl ei gyfnod o chwe mis mewn gwaith
  • Cafodd Twf Swyddi Cymru ei lansio yn 2012, gyda'r bwriad o greu 16,000 o gyfleoedd gwaith newydd erbyn 2016;
  • Hyd yn hyn mae bron i 12,000 o bobl ifanc wedi cael profiad gwaith drwy'r cynllun;
  • Mae'r cynllun yn rhoi chwe mis o waith, wedi ei dalu ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu well, neu fwrsariaeth o £6,000 i ddechrau busnes eu hunain;
  • Yn y pendraw, y bwriad yw i bobl ifanc symud i waith llawn amser neu hunan gyflogaeth.

'Hynod o falch'

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod Twf Swyddi Cymru wedi pasio ei dargedau, a'u bod yn "falch iawn" o'r cynllun.

Maen nhw'n honni bod y cynllun wedi helpu i bobl gael swyddi yn gynt na fydden nhw wedi fel arall, gan roi "sicrwydd" i gyflogwyr.

Ond, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymosod ar y cynllun, gan ddweud bod yr adroddiad yn un damniol.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Eluned Parrott, mae'r adroddiad 'damniol' yn dangos pa mor aneffeithiol yw'r cynllun

Dywedodd llefarydd y blaid ar yr economi, Eluned Parrott: "Mae adroddiad Llywodraeth Lafur Cymru wedi taflu golau ar Twf Swyddi Cymru, gan ddangos pa mor aneffeithiol yw eu cynllun yn y bôn.

"Mae'r ffaith y byddai tri chwarter o'r bobl ifanc ar y cynllun wedi cael gwaith hebddo yn dangos eu bod wedi dysgu dim o'i gamgymeriadau yn y gorffennol.

"Drwy wastraffu arian gwerthfawr ar bobl nad ydyn nhw angen cefnogaeth, maen nhw'n methu'r miloedd o bobl ifanc yng Nghymru sydd wir ei angen.

"Nid yw'r cynllun yma wedi gwneud dim i helpu'r bobl ifanc sydd wedi eu datgysylltu fwyaf ac yn wynebu'r anfantais fwyaf..."

'Canfyddiadau positif'

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod sylwadau'r Democratiaid Rhyddfrydol yn "anwybyddu llwyddiant Twf Swyddi Cymru".

Dywedodd y dirprwy weinidog dros sgiliau, Julie James: "Ers i Twf Swyddi Cymru ddechrau mae'r targedau wedi eu pasio, mae cerrig milltir wedi eu cyrraedd ac yn fwy pwysig, mae bron i 12,000 o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael gwaith ystyrlon, sydd wedi ei dalu.

"Rydyn ni yn hynod o falch o'r hyn mae'r cynllun wedi ei gyflawni.

"Mae gan yr adolygiad annibynnol rhai canfyddiadau positif iawn ac mae'n cadarnhau'r rhesymau y tu ôl i lwyddiant Twf Swyddi Cymru.

"Byddwn yn ystyried argymhellion yr adroddiad a lle mae gwelliannau i'w gwneud byddwn yn gwneud hynny. Rydyn ni mewn sefyllfa gref i sicrhau bod y cynllun yma yn parhau i lwyddo i'n pobl ifanc."