Ddim yn Queen i Ganu!

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Pa un o gantorion Cymru sy'n fodlon etifeddu coron Freddie Mercury?

Roedd criw Tudur Owen dan bwysau. Na, doedden nhw ddim yn styc wrth 'sgwennu un o benodau Bron Meirion... am chenj! Y dasg ddaeth yn dipyn o dalcen caled iddyn nhw oedd ceisio perswadio rhai o gantorion amlycaf Cymru i ganu un o ganeuon Queen.

Bai Iwan Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) oedd y cwbl. Bythefnos yn ôl fe fyddai'r diweddar Freddie Mercury, lleisydd Queen, wedi dathlu ei benblwydd yn 68, felly penderfynodd Iwan wneud fersiwn o'r gân "It's a Hard Life".

Fe osododd her ar raglen Geth a Ger ar C2, BBC Radio Cymru i'r ddau gyflwynydd ddod o hyd i rywun i'w chanu.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Geth a Ger i weld yn ffyddiog y bydd yna leisydd yn barod i ganu un o ganeuon Queen

Ond dydi Geth a Ger ddim yn hoff o heriau a dydyn nhw ddim wedi hob-nobio ddigon efo'r sêr eto, wel ddim cymaint a chriw Tudur Owen! Felly, mi ofynodd Ger am help Manon Rogers o raglen Tudur.

Efo Tudur yn chwibianu "Under Pressure" yn y cefndir aeth Ger a Manon ati efo arddeliad i gysylltu efo'u cyfeillion showbiz... ond, fel y gwelwch chi, 'chydig yn llugoer oedd yr ymateb a dweud y lleiaf!

Pwy well feddyliodd Ger a Manon i ganu un o ganeuon Queen na Brenhines Brynsiencyn, y soprano Margaret Williams.

Disgrifiad o’r llun,
Yr Hen Ganiadau yn fwy at ddant Margaret Williams?

Manon: "Be amdani Margaret?"

Margaret Williams: "Na... Na."

Manon: "Fysach chi'n lecio meddwl am y peth?"

Margaret Williams: "Na!"

O diar! Doedd hynna ddim yn ddechrau da! Siawns y caiff Manon well lwc efo'r tenor Rhys Meirion.

Manon: "Haia Rhys, Manon sy' 'ma"

Rhys Meirion: "Manon... gwranda... dwi 'di deud a deud wrtha chdi am beidio cysylltu efo fi fel hyn. Dwi'n dechra ca'l llond bol... os 'di hyn yn digwydd eto bydd raid i mi ffonio'r heddlu!"

Mae'n ymddangos y bydda'n well gan Rhys ddiodde'r pothelli ar ei draed ar ôl ei deithiau cerdded 'na chanu un o ganeuon Queen!

Disgrifiad o’r llun,
Golwg boenus ar wyneb Rhys Meirion! Ydi o wedi gweld Manon Rogers yn y gynulleidfa?

Gan nad ydi Manon yn hoff o uwd, fe gymerodd Ger y ffôn oddi arni hi:

Ger (yn swnio'n hyderus): "Mae Elin Fflur wastad yn swnio'n glên, dwi'n siwr neith hi helpu"

Elin Fflur: "Helo Ger sut wyt ti?"

Ger: "Da iawn diolch. Fysat ti ar gael i ganu lead vocals ar un o ganeuon Queen i ni?"

Elin Fflur: "Cân Queen? Pam 'dach chi'n gneud hynna? Iwan Cowbois a fi? Ymm... ma'n swnio 'chydig bach yn stiwpid yn dydi? Ymmmmm..."

Ger: "Ydi. Stiwpid. Iawn, dwi'n dallt hynna."

Elin Fflur: "'Swn i'm ishio cael fy ngweld yn gneud rhw'beth gwirion fel 'na... Na sori Geraint. Pam gofyn i fi o bawb i ganu can Queen?"

Ger: "Ishio rhywun sy'n medru canu yn dda da ni."

Elin Fflur: "Na... Mae gen i albym newydd allan yn fuan a dwi'm isio cael fy ngweld yn g'neud petha gwirion fel 'na... sori Ger."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Elin Fflur yn ddigon bodlon codi'n gynnar i wneud sesiwn fyw i Raglen Dylan Jones, ond canu un o ganeuon Queen?? Na, dim diolch!

Dydi hi ddim yn dasg mor hawdd ac oeddat ti wedi ddisgw'l Ger!

Manon: "Haleliwia! Dwi di ca'l syniad. Dwi'n gw'bod pwy neith ganu i ni, Ynyr o Brigyn. Mae o a'i frawd Eurig yn fois hynaws iawn."

Fydd Manon yn llwyddo tro 'ma sgwn i?

Manon: "Mae Geth a Ger yn chwilio am artistiaid i wneud cover o un o ganeuon Queen. Fysat ti'n fodlon lleisio ar y trac?"

Ynyr: "Ymmm.. di'r sgwrs ma'n ca'l ei recordio?"

Manon: "Na... Na... Na 'di"

Ynyr: "I fod yn onest, ti'n gw'bod be? Dwi'n gw'bod dy fod di'n gweithio ar raglen Geth a Ger ac ar raglen Tudur... ond be mae'r bobl ma'n dd'eud ein bod ni'n 'hogia neis yn rhannu reis' a phetha' fel 'na. Di o ddim yn wir 'sdi - so gad fi lonydd Manon!"

Disgrifiad o’r llun,
Eurig ac Ynyr - ydyn nhw yn fois neis sy'n rhannu reis?

Yn eironig ddigon mae cael rhai o gantorion amlycaf Cymru i ganu "It's a Hard Life" wedi g'neud bywyd yn galed i Manon a Ger. Ond wnaethon nhw ddim torri eu calonau ac fe aethon nhw yn ddyfnach i'r llyfrau ffôn i geisio perswadio Yws Gwynedd, Gwilym Maharishi, Ed Holden a llu o gantorion eraill i'w helpu.

Wnaethon nhw lwyddo yn y pendraw?

I glywed fersiynau hirach o'r cyfweliadau uchod ac i ddarganfod os y cafodd Ger a Manon hyd i leisydd ewch i wrando ar y sgyrsiau ar dudalen Geth a Ger ar wefan BBC Radio Cymru.

(Cyn i chi ddiflannu, mi hoffa Cymru Fyw dynnu eich sylw mai jôc oedd yr her a bod yr artistiad i gyd yn rhan o'r gêm. Mae nhw i gyd yn bobl glên tu hwnt a pharod eu cymwynas! Mae Ger a Manon hefyd yn awyddus i bwysleisio eu bod yn cael gwell hwyl fel arfer ar berswadio pobl i gyfrannu i raglenni BBC Radio Cymru!)