BBC Cymru Fyw

Iechyd: BMA yn galw am ymchwiliad

Published
image captionMae'r BMA wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod wynebu realiti, hynny yw bod argyfwng wrth geisio recriwtio a chadw staff.
Mae'r Gymdeithas Feddygol, y BMA, wedi galw am ymchwiliad annibynnol llawn i'r holl wasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.
Dywedodd Phil Banfield, cadeirydd BMA Cymru, fod y Gwasanaeth Iechyd mewn peryg o fethu os nad yw camau brys yn cael eu cymryd.
Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd dywedodd fod y mudiad yn galw am wneud Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru yn annibynnol ar y Gwasanaeth iechyd a Llywodraeth Cymru.
Hefyd mae'r mudiad yn gofyn am ailysgrifennu'r polisi ynglŷn â rhai sy'n rhoi gwybod am gamymddwyn.
Yn ôl Dr Banfield, dyw'r drefn bresennol ddim yn foddhaol.

Pryder

Honnodd fod nifer o feddygon wedi cael eu gwahardd o'u gwaith oherwydd iddyn nhw fynegi pryder.
Mae'r BMA wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn gwrthod wynebu realiti, hynny yw bod argyfwng wrth geisio recriwtio a chadw staff.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi derbyn copi o adroddiad y BMA ac yn edrych ymlaen at ei ddarllen."
Roedd y llywodraeth yn adolygu rôl yr arolygaeth gofal, meddai.
Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Darren Millar AC,: "Mae syniadau'r BMA yn adleisio ein rhai ni.
"Byddai adolygiad fel un Keogh yn mynd i'r afael â phryderon meddygon ac yn sicrhau bod trefniadaeth mewn lle i warchod cymunedau."

Straeon perthnasol

  • Torri cyflogau: 'bydd nifer o ymgynghorwyr yn gadael'