Cwmderi, Misfits a Game of Thrones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Iwan Rheon yn y gyfres Our Girl

Mae gyrfa'r actor o Gaerdydd, Iwan Rheon wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ers ei rôl gyntaf fel Macs White yn Pobol y Cwm aeth yn ei flaen i ennill gwobr Olivier am ei berfformiad yn Spring Awakening. Mae o hefyd wedi cyd-serennu gyda dau o gewri'r byd actio - Syr Ian McKellen a Syr Derek Jacobi - yn y gyfres gomedi 'Vicious'. A mae hwnnw yn ddisgrifiad da o'i gymeriad yn y gyfres Game of Thrones.

Bydd Iwan i'w weld yn fuan yn y gyfres newydd, Our Girl, sydd yn dechrau Nos Sul, Medi 21 ar BBC ONE. Buodd yn trafod ei brosiect newydd a rhai o uchafbwyntiau ei yrfa hyd yma ar raglen Ifan Evans ar C2, BBC Radio Cymru.

Ffynhonnell y llun, ITV
Disgrifiad o’r llun,
Iwan yar set 'Vicious' efo'r actorion blaenllaw Frances de la Tour, Syr Ian McKellen a Syr Derek Jacobi

Beth yw stori Our Girl?

"Drama am ddynes ifanc sy'n feddyg yn y fyddin ac yn mynd allan efo un o'r platŵns olaf i fynd allan i Afghanistan. Mae 'na lot yn mynd ymlaen - cariad, action - ond mae'n bennaf am sut mae hi'n delio efo'r holl sefyllfa. Roedd y rhaglen one-off odd ar y teledu llynedd mor boblogaidd, mae nhw wedi penderfynu cael cyfres arall o bum rhaglen."

Faint o hyfforddi wnes di orfod ei wneud i baratoi ar gyfer y rôl?

"Cawson ni bythefnos o boot-camp. Wythnos ym Mhrydain ac wythnos allan yn Ne Affrica (ble fuon ni'n ffilmio am ddeufis a hanner) oedd mor bwysig gan ei bod hi mor boeth yno. Roedd angen dod i arfer â'r holl cit hefyd - y wisg, yr helmed, y gynnau ayyb - sydd yn drwm iawn. Gwnaeth e ddod â'r actorion at ei gilydd a dwi'n meddwl fod hyn yn cael ei weld yn y ddrama."

Mae'n ddrama ddwys iawn, ac mae'n delio â phwnc eitha' sensitif hefyd. Pa mor llwyddiannus mae hyn wedi bod?

"Beth dwi'n meddwl sy'n bwysig ydi nad yw'r sioe yn wleidyddol - dydi e ddim yn delio efo pam fod y fyddin yno, ond yn hytrach yn ymwneud â'r bobl eu hunain - stori'r milwyr ydi e. Mae fy nghymeriad i, sef Smurf o Gasnewydd, yn ddiddorol iawn. Mae e yno achos fod ei frawd e wedi cael ei ladd yn Helmand, Afghanistan, felly mae e eisiau mynd allan i dalu'r pwyth yn ôl, mewn ffordd. Mae ganddo orffennol a llawer o bwysau ar ei 'sgwyddau ac mae e eisiau profi ei hun."

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Iwan fel y cymeriad sinistr Ramsay Bolton yn Game of Thrones

Mae'n rhaid i ni siarad am y gyfres Game of Thrones. Beth sydd mor arbennig amdano - sut faset ti'n ei disgrifio?

"Mae nhw wedi creu byd hollol wahanol. Mae yna elfennau o ffantasi ynddo, ond hefyd elfen wleidyddol. Mae yna lot o gymeriadau diddorol. Mae'n creu byd eitha' real lle mae unrhyw beth yn gallu digwydd ac unrhyw un yn gallu marw unrhyw bryd! Nes i ymuno yn y drydedd gyfres, sef pryd dwi'n credu i'w boblogrwydd wir ffrwydro, a dwi wrthi'n ffilmio'r bumed gyfres nawr. Mae e'n gyfres hynod boblogaidd a llwyddiannus."

Beth faset ti'n ei ddweud oedd y rhan agorodd y drws i ti gyntaf?

"I mi, mae yna ddau. Pobol y Cwm, achos dyna lle nes i ddechrau ac fe ges i'r teimlad 'os ydyn nhw'n meddwl mod i'n gallu ei wneud e, yna efallai dyliwn i fynd i ysgol ddrama', ac mae popeth wedi digwydd yn sgil hynny. Yna Misfits - dyma'r sioe wnaeth fy ngwneud i'n fwy amlwg ym Mhrydain."

Ffynhonnell y llun, E4
Disgrifiad o’r llun,
Iwan (ar y dde) yn Misfits - y gyfres ddaeth â fo i amlygrwydd ehangach

Mae cerddoriaeth hefyd wedi chwarae rhan bwysig yn dy fywyd di. Wyt ti dal i ganu a pherfformio?

"Ddim gymaint o berfformio yn anffodus achos diffyg amser, ond dwi newydd recordio albwm a 'dy ni'n trio ffeindio adeg da i'w ryddhau ar hyn o bryd. Mae 'na lot i'w wneud cyn ei ryddhau, ond mae e wedi gorffen."

Sut fuaset ti'n disgrifio sain dy gerddoriaeth di?

"Mae e dal yn eitha' acwstig, ond mae yna fwy o synau gwahanol - mae rhai o'r caneuon bach mwy electronig eu sain, ond acwstig ydi popeth. Mae yna ddeuawd Gymraeg efo Aled, fy mrawd ar yr albwm hefyd."

Rwyt ti wedi bod mor brysur dros y blynyddoedd diwethaf gyda dy yrfa actio - ble wyt ti'n cael amser i sgwennu a recordio caneuon?

"Mae bod mewn stiwdio recordio fel bod ar fy ngwyliau i mi, gan mod i'n defnyddio fy meddwl i mewn ffordd hollol wahanol - mae e'n brofiad ysbrydol iawn. Nes i recordio'r albwm yn Tŷ Cerdd ym Mae Caerdydd ac yn Llundain. O'dd e'n lyfli cael dod adre i weld y teulu. 'Wi'n trio dod nôl gymaint a dwi'n gallu - o leia' pedair gwaith y flwyddyn - ond mae'n anodd ffeindio amser weithiau. Yng Nghymru mae nghalon i o hyd."

Ffynhonnell y llun, ARALL
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iwan yn dal i gael amser yn rhywle i afael yn ei gitar!