Denu gohebwyr y dyfodol i bapurau bro Sir Gâr

Dafydd Morgan
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd disgyblion yn gwario 10 wythnos yn cael eu hyfforddi cyn gwirfoddoli gyda phapur bro'r Cwlwm am flwyddyn

Gyda chloch yr ysgol yn canu am 3:25 y prynhawn, byddech chi'n disgwyl i'r plant heidio tuag at y drysau a dal y bws am adref.

A dweud y gwir, dyna'n gwmws wnaeth rhan fwyaf o ddisgyblion Ysgol Bro Myrddin nos Fawrth, heblaw am tua hanner dwsin wnaeth aros ar ôl i gymryd rhan mewn gweithdy papur bro.

Yn rhan o brosiect GwirVol, sy'n ceisio annog pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i wirfoddoli gyda' papur bro, bydd y disgyblion s yn cael eu hyfforddi am 10 wythnos cyn gwirfoddoli gyda phapur bro'r Cwlwm (Caerfyrddin) am flwyddyn.

Yn ôl Dewi Snelson, prif swyddog y fenter, mae'n bwysig i ddyfodol y Gymraeg bod mwy o bobl ifanc yn cyfrannu i'w papurau bro lleol.

"Nathon ni wneud tipyn o waith ymchwil i'r bobl oedd yn cyfrannu i'r papurau bro yn ardal y fenter, a rhai oedd ar y pwyllgorau, a gweld ella bod 'na duedd yn rhai ohonyn nhw bod y to hŷn yn cyfrannu fwy iddo fo, a bod isho trio dod a'r criw iau i mewn iddyn nhw achos bod ni'n gweld o'n beth pwysig iawn ar gyfer dyfodol y Gymraeg o fewn y sir."

Datblygu sgiliau newyddiadurol

Nos Fawrth oedd noson gyntaf y gweithdy i griw Bro Myrddin, ac i ddechrau roedden nhw'n edrych ar ffyrdd o wella eu papur bro leol, sef Cwlwm, papur bro Caerfyrddin.

"Ma'r clawr eitha' deniadol," meddai Elen Fflur, "ond falle does dim digon o liw tu fewn".

Disgrifiad o’r llun, Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr sy’n rhedeg y prosiect, ac maen nhw am weld mwy o bobl ifanc yn cyfrannu

Ond beth 'nath ddenu nhw i'r prosiect, i dreulio eu hamser sbâr yn yr ysgol, yn hytrach nag adref?

"Dwi 'di dod 'ma heno er mwyn datblygu sgiliau newyddiadurol" medd Elen.

"Sai'n credu bod digon o bobl ifanc yn cyfrannu i'r papurau bro 'ma."

Gwella ei sgiliau cyfathrebu mae Marged Smith am wneud: "Dwi eisiau gweithio ar sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer y byd gwaith pan fyddai'n henach.

'Gwaed ifanc'

"Fi'n darllen Cwlwm a fi'n sylweddoli sdim llawer o ysgrifennu gan yr ifanc i gael ynddo fe, felly bydde fe'n neis gallu gweld mwy."

Yn ôl Alaw Davies o Fenter Iaith Gorllewin Sir Gâr, mae'n bwysig bod y bobl ifanc yn cael cyfle i gyfrannu.

"Yr un math o bobol sy'n dueddol o ysgrifennu mewn i'r papurau bro, felly fydd e'n neis cael gwaed ifanc."

Mae papurau bro ardal Sir Gâr yn argraffu 900 o gopïau ar gyfartaledd, a'r neges ganddyn nhw yw bod angen i fwy o bobl ifanc gyfrannu.

Gyda naw wythnos o hyfforddiant a'r ôl, a blwyddyn o gyfrannu i'r papur bro leol, tybed, a'i rhain fydd gohebwyr y dyfodol?

Straeon perthnasol