Claf wedi marw wrth aros mewn ambiwlans yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlansys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ambiwlansys yn ciwio y tu allan i'r ysbyty ddydd Mercher

Mae menyw wedi marw mewn ambiwlans wrth iddi aros mewn ciw o tua 15 o gerbydau brys y tu allan i ysbyty yn Abertawe.

Roedd y claf wedi bod yn aros y tu allan i adran gofal brys Ysbyty Treforys am rhwng 30 a 40 munud pan fu farw.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi lansio ymchwiliad ar y cyd.

Dywedon nhw eu bod "am sicrhau bod gyda ni ddealltwriaeth gywir a llawn o'r hyn ddigwyddodd".

'Brysur iawn'

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y gwasanaeth ambiwlans a'r bwrdd iechyd: "Mae'r adran gofal brys yn Ysbyty Treforys wedi bod yn brysur iawn gyda nifer uchel o ambiwlansys yn cyrraedd o fewn cyfnod byr o amser.

"Mae cynlluniau dwysâd wedi eu gweithredu ac mae staff ar draws yr ysbyty yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans i gadw oedi cyn ised â phosib."

Dywedodd y datganiad bod y claf wedi cyrraedd Treforys o ysbyty arall am tua 15:05.

"Cafodd y claf ei asesu yn syth ar ôl cyrraedd ac fe wnaeth aros yng ngofal meddyg a chriw yr ambiwlans wrth aros i gael mynediad i'r ysbyty," meddai'r datganiad.

"Yn anffodus, am tua 15:40 bu farw'r claf. Hoffwn fynegi ein cydymdeimlad i deulu'r claf."