BBC Cymru Fyw

Refferendwm yr Alban

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Published

Mae pobl yr Alban yn pleidleisio mewn refferendwm i benderfynu a ddylai'r wlad fod yn annibynnol.

Mae'r gorsafoedd pleidleisio ar agor o saith y bore tan ddeg yr hwyr.

Bydd rhaglen ganlyniadau S4C a Radio Cymru a gwefan BBC Cymru Fyw yn dod â'r diweddara i chi wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfri dros nos gyda'r gwasanaeth yn dechrau am hanner awr wedi deg nos Iau.