Haint gwartheg yn achosi iselder

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Clywodd cwest fod milfeddyg wedi lladd ei hun ar ôl cael ei heintio gyda salwch wnaeth ledu o wartheg.

Fe wnaeth Huw Davey, 58 oed, a thad i ddau, gael ei heintio gyda brucellosis wrth weithio gydag anifeiliaid.

Clywodd y cwest yng Nghaerdydd fod hyn wedi arwain at iselder hir dymor.

Fe wnaeth Mr Davey, o Treoes, Bro Morgannwg, saethu ei hun.

Dywedodd ei wraig Liz Davey, oedd wedi gwahanu oddi wrth ei gwr, wrth y gwrandawiad fod Mr Davey wedi dioddef o iselder am 20 mlynedd - a bod hyn yn sgil effaith brucellosis.

"Fe wnes i drio ei berswadio y byddai pethau'n gwella. Ond dywedodd ei fod wedi blino aros a'i fod wedi cael digon."

'Ymladd'

Dywedodd ei bod wedi ymweld ag o yn ei gartref, a'i fod wedi ei weld e' yn ymestyn am y gwn.

"Fe wnes fy ngorau i geisio cymryd y gwn oddi wrtho.

"Fe fues i yn ceisio ymladd i gael y gwn, ond fe wthiodd fi ffwrdd a rhedeg i'r ystafell ymolchi gyda'r gwn. "

Fe redodd Mrs Davey i gael cymorth cymydog, ond roedd ei gŵr wedi saethu ei hun erbyn iddi gyrraedd yn ôl.

Roedd Mr Davey wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Priory, Bryste,

'Dim cydweithio'

Dywedodd mam Mr Davey, Mari: "Ar ôl iddo adael Priory roedd y gwasanaeth iechyd am iddo weld seiciatrydd y gwasanaeth iechyd yn hytrach nag un preifat. Roedd hynny er mwyn iddo gael presgripsiwn lithiwm.

"Bu'n aros wyth wythnos, yna chwe wythnos.

"Roedd e'n hapus i dalu er mwyn mynd yn breifat, ond doedd y gwasanaeth iechyd ddim yn fodlon. Roedd e'n teimlo fod y ffrae rhwng iechyd preifat a'r gwasanaeth iechyd yn achosi mwy o bryder iddo.

"Doedd yna ddim cydweithio rhwng y ddau sector."

Fe wnaeth y crwner gofnodi rheithfarn o hunan laddiad.