Marw mewn ambiwlans: 'Aros am awr'

Sonia Powell Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Sonia Powell wedi bod mewn ysbyty ers dechrau'r wythnos

Mae teulu dynes fu farw pan oedd hi'n aros mewn ciw o ambiwlansys tu allan i Ysbyty Treforys yn Abertawe, yn dweud fod y system "wedi ei methu".

Roedd rhaid i Sonia Powell, oedd yn 73 oed, "aros am awr, o leiaf", medd y teulu. Y gred yw ei bod hi wedi dioddef trawiad ar y galon.

Yn ôl y gwasanaeth ambiwlans a'r bwrdd iechyd lleol - roedd hi wedi bod yno am oddeutu 30 i 40 munud.

Ond fe ddywedodd wyres Mrs Powell, Kim Thompson, fod meddyg "wedi cyrraedd bum munud" cyn iddi farw.

Daw honiadau Ms Thompson wrth i ymchwiliad ddechrau i'r amgylchiadau cyn marwolaeth ei nain brynhawn dydd Mercher.

Fe ddywedodd fod ei nain - o Banwen yng Nghwm Nedd - yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot yn wreiddiol, ac yn cael ei throsglwyddo i Dreforys gan fod ganddi hylif ar yr ysgyfaint, ac roedden nhw'n amau ei bod hi wedi cael trawiad ar y galon.

Roedd y teulu wedi cael gwybod y byddai Mrs Powell - oedd wedi bod yn yr ysbyty ers dechrau'r wythnos - yn cael ei throsglwyddo i uned y galon yn Ysbyty Treforys.

'Diffyg cyfathrebu'

Image caption Roedd 'na giw o ambiwlansys tu allan i Ysbyty Treforys ddydd Mercher

Ond, meddai Ms Thompson, wedi i'r ambiwlans gyrraedd Treforys, fe aeth y gyrrwr â nodiadau Mrs Powell i'r ysbyty, a'u dangos i feddyg - oedd yn teimlo'n rhwystredig ei bod hi wedi cael ei throsglwyddo yno.

Ar y pryd, roedd wyth neu naw o ambiwlansys yn ciwio yno gan nad oedd gwelyau ar gael, yn ôl Ms Thompson.

Fe ddywedodd fod y teulu'n bryderus am "y diffyg cyfathrebu rhwng yr ysbytai".

Er hyn, roedd ganddi ganmoliaeth i aelodau o staff yn Nhreforys.

Yn benodol, fe ddywedodd Ms Thompson fod y gyrrwr ambiwlans "yn ddi-fai", a bod y caplan yn Ysbyty Treforys wedi "gwneud popeth o fewn ei allu i ni".

Dywedodd Bwrdd Iechyd Abertawe a Bro Morgannwg eu bod yn ymwybodol o brofedigaeth teulu Mrs Powell a hefyd yn cynnig eu cydymdeimlad diffuant.

Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn adolygu pob agwedd ar yr hyn a ddigwyddodd ar hyn o bryd, ac mae Cymru Fyw ar ddeall eu bod yn trafod y mater gyda theulu Mrs Powell.

Cyrraedd am 15:04

Mae'r bwrdd hefyd wedi cadarnhau fod yr ambiwlans wedi gadael Ysbyty Castell Nedd {Port Talbot am 14:49 cyn cyrraedd yn Ysbyty Treforys am 15:04.

Mewn datganiad, dywedodd y bwrdd: "Dechreuodd y meddyg o'r adran achosion brys ei asesiad o'r claf yn yr ambiwlans am 15:07, ac arhosodd meddyg gyda Mrs Powell ar yr ambiwlans nes iddi farw am 15:40.

"Os bydd claf yn gwaethygu yn un o'n hysbytai cefnogol ac rydym o'r farn y gallai elwa o driniaeth sydd ar gael yn un o'n hysbytai mwy, yna byddwn yn trefnu i ambiwlans eu trosglwyddo ac ar ôl cyrraedd, bydd pob argyfwng meddygol yn cael eu hasesu gan feddyg yn yr Adran Achosion Brys er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn y driniaeth briodol cyn cael eu trosglwyddo i wely.

"Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod prysur i adrannau achosion brys ac mi waethygodd y prysurdeb yn Nhreforys yn ystod y dydd pan gyrhaeddodd 20 o ambiwlansys yr ysbyty o fewn cyfnod byr o amser.

"Ar un adeg roedd 12 o ambiwlansys gweithredol yn ciwio tu allan i'r adran, ond nid oedd cleifion ymhob un ohonynt."

Cynllun Galw Cynyddol

Oherwydd prysurdeb yn yr ysbyty, cafodd cynlluniau galw cynyddol eu gweithredu yn y bore ac roedd yr adran wedi ei "staffio'n dda" erbyn y prynhawn. meddai llefarydd ar ran y bwrdd.

Yn ôl ffigyrau swyddgol, dyw llai na 70% o gleifion sy'n cael eu cludo i Ysbyty Treforys gan ambiwlans, ddim yn cael eu trosglwyddo i ofal yr adran frys o fewn y targed o 15 munud.

Mae'r ffigyrau'n ymddangos yng nghofnodion y bwrdd iechyd ar gyfer mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol