Nifer o ddisgyblion ysgol adre'n sâl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Brynrefail

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod hanner disgyblion Ysgol Brynrefail, Llanrug yn absennol o'r ysgol ddydd Gwener, a hynny oherwydd salwch.

Mae'n nifer wedi cynnydd u o ddydd Iau pan roedd bron i 300 o'r 780 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Brynrefail yn Llanrug adra'n sâl hefo salwch stumog.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd fod yr ysgol yn cydweithio'n agos gydag Adran Addysg y Cyngor a gyda'r Adran Iechyd Cyhoeddus i ddelio efo'r sefyllfa.

"Mae'r ysgol yn parhau i fod yn agored ond mae staff, disgyblion a rhieni wedi eu cynghori i gadw draw os ydynt yn dangos symptomau o salwch, ac i aros adref am 48 awr ar ôl gwella."

Fe wnaeth y rhieni dderbyn e-bost gan yr ysgol yn dweud "Mae mwy o achosion o salwch stumog na'r arfer ymhlith disgyblion yn yr ysgol."

Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau bod hanner disgyblion yr ysgol yn absennol, ond maen nhw wedi pwysleisio nad oes cadarnhad bod yr holl ddisgyblion sy'n absennol yn dioddef o'r salwch.

Pan ofynnwyd a oedd y firws wedi lledu i ysgolion eraill, dywedodd Dafydd Gwynne o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Does dim cadarnhad o glwstwr arall o achosion.

"Mae hi'n bosibl y gall hyn ddigwydd wrth gwrs, mae gan deuluoedd blant yn mynd i wahanol ysgolion.

"Ond mae'r cyngor yr un peth i bob teulu. Os ydych chi'n dioddef o symptomau'r salwch hwn, sicrhewch eich bod chi â'ch plant yn aros adref nes i chi wella, ac arhoswch adref am o leiaf 48 awr ar ôl gwella."