BBC Cymru Fyw

Gorsafoedd pleidleisio wedi cau yn yr Alban

Published
Mae'r gorsafoedd pleidleisio bellach wedi cau yn Refferendwm yr Alban ac mae'r cyfri wedi dechrau.
Mae 32 ardal wahanol lle bydd y cyfri yn digwydd ac mae disgwyl i'r cyntaf o'r rhain gyhoeddi'r canlyniadau cyntaf am oddeutu 02:00 fore Gwener.
Yn ôl corff Etholiadau'r Alban, amser mwyaf tebygol y cyhoeddiad terfynol yw rhwng 06:30 a 07:30 fore Gwener.
Mae hynny wedi ei seilio ar amseroedd cyhoeddi canlyniadau'r Alban ar gyfer Etholiad San Steffan yn 2010 ac Etholiad 2011 Senedd yr Alban.
Ond mae'n bosib y bydd y canlyniad terfynol yn amlwg cyn hynny.
Mae disgwyl i ran fwyaf y canlyniadau lleol gael eu cyhoeddi rhwng 03:00 a 06:00.
Fe wnaeth miliynau bleidleisio wedi i 4,285,323, 97% o'r etholwyr gofrestru, gyda 789,024 o bobl yn pleidleisio o flaen llaw drwy ddefnyddio'u pleidlais bost.
Yn ystod yr ymgyrchu mae rhai wedi ceisio darogan beth fydd effaith y refferendwm ar Gymru, beth bynnag yw'r canlyniad.
Gallwch ddilyn llif byw arbennig drwy gydol y nos ar wefan Cymru Fyw a bydd yr holl ymateb i'w gael fore dydd Gwener.
Mae rhaglen Refferendwm yr Alban yn dechrau ar Radio Cymru am 22:30 ac mae rhaglen arbennig wedi ei chyflwyno gan Dewi Llwyd a Bethan Rhys yn dechrau ar S4C yr un pryd.