Yr Arglwydd Forsyth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Arglwydd Forsyth: Gallwn ni ddim cadw Barnett

19 Medi 2014 Diweddarwyd 02:40 BST

Cyn Ysgrifennydd Gwladol yr Alban, yr Arglwydd Forsyth yn dweud: "Rydyn ni angen perswadio pobl yr Alban ein bod ni o ddifri' am roi pwerau, ond mae angen gwneud hynny mewn ffordd gywir, sy'n deg i rannau eraill y DU."