BBC Cymru Fyw

'Cynllwynio i ladd': Merch yn derbyn rhybudd heddlu

Published
image captionY gred yw mai Alison Cray oedd targed y cynllwyn yn Ysgol Cwmcarn
Mae'r ail ferch mewn cynllwyn honedig i ladd athrawes mewn ysgol yn Sir Caerffili wedi derbyn rhybudd gan yr heddlu.
Roedd y ferch, sy'n 15 oed ac yn dod o Drecelyn, Sir Caerffili, wedi ei harestio ym mis Mai, gyda merch arall oedd yn 14 oed ar y pryd.
Roedd y ferch o Drecelyn wedi ei harestio ar amheuaeth o fygythiadau i ladd, bod â llafn yn ei meddiant ar dir yr ysgol a chynllwynio i lofruddio.
Dywedodd Heddlu Gwent na fydd unrhyw weithredu pellach yn erbyn y ferch.
Y gred yw mai Alison Cray, athrawes Fathemateg yn yr ysgol, oedd targed y cynllwyn honedig.
Roedd y ferch arall oedd wedi ei harestio eisoes wedi ei rhyddhau ym mis Awst gyda Heddlu Gwent yn dweud na fyddai unrhyw weithredu pellach yn ei herbyn.

Straeon perthnasol

  • 'Cynllwynio i ladd': dim camau pellach