Ann Clwyd am sefyll fel ymgeisydd seneddol eto

Cyhoeddwyd

Mae Ann Clwyd wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod yn bwriadu sefyll fel ymgeisydd seneddol ar gyfer Cwm Cynon eto y flwyddyn nesaf.

Ym mis Chwefror roedd Ann Clwyd wedi cyhoeddi ei phenderfyniad i ymddeol yn yr etholiad gyffredinol nesaf.

Ond erbyn hyn mae hi'n bwriadu sefyll dros Cwm Cynon eto wedi'r cwbl.

Ar ôl iddi gyhoeddi ei fod am ymddeol fe wnaeth y Blaid Lafur yn ganolg gyhoeddi y byddai'r blaid yn dewis eu darpar ymgiesydd seneddol ar gyfer Cwm Cynon o blith rhestr merched yn unig.

Roedd nifer o aelodau'r blaid yn yr etholaeth yn anhapus gyda'r syniad.

Deellir fod nifer o aelodau ei phlaid wedi gofyn iddi barhau fel yr ymgeisydd wrth i'r anghydfod barhau rhwng y blaid yn lleol a Llafur yn ganolog.

'Brwdfrydig iawn'

Mewn llythyr i'w hetholwyr dywedodd Ms Clwyd: "Rydw i'n gobeithio cael fy ail-ethol gydag eich cefnogaeth."

Dywedodd bod ei phenderfyniad wedi dod yn dilyn "ystyriaeth ofalus o'r dadleuon gafodd eu cyflwyno i mi."

Dywedodd wrth BBC Cymru bod swyddogion y blaid Lafur yn Llundain ac yn lleol wedi bod yn ymwybodol o'i phenderfyniad ers "sawl wythnos", ond ei bod wedi disgwyl i wneud ei chyhoeddiad oherwydd bod Llafur yn brysur gydag ymgyrch refferendwm annibyniaeth yr Alban.

Yn ôl Ms Clwyd mae hi wedi derbyn ymateb "brwdfrydig iawn" gan bobl i'w phenderfyniad.

Straeon perthnasol