Prifysgol Aberystwyth: Streic staff yn parhau

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Aberystwyth

Mae staff gweinyddol, swyddogion diogelwch a chynorthwywyr llyfrgell yn parhau ar streic dros bensiynau wrth i Wythnos y Glas ddechrau.

Dywedodd undeb Unsain fod y gweithredu yn debygol o darfu ar fyfyrwyr wrth iddyn nhw ddechrau'r tymor.

Dywedodd y brifysgol eu bod yn siomedig fod y streic ar adeg pan mae myfyrwyr newydd yn cael eu croesawu.

Mae gweithredu diwydiannol undebau Unsain, Unite, Undeb y Prifysgolion a Cholegau a Prospect, yn parhau am bedwar diwrnod o ddydd Gwener i ddydd Llun, gyda gorymdaith a rali wedi eu trefnu ar gyfer bore Sadwrn.

Bydd gweithwyr yn gorymdeithio o orsaf drenau Aberystwyth i fyny Allt Penglais i adeiladau'r brifysgol.