Gwasanaeth coffa i ddathlu bywyd Isaac Nash

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Isaac Nash, 12 oed, ei ysgubo i'r môr oddi ar arfordir Ynys Môn ym mis Awst.

Daeth dros 150 o bobl i wasanaeth coffa ddydd Sul i ddathlu bywyd y bachgen 12 oed, Isaac Nash, cafodd ei ysgubo i'r môr oddi ar arfordir Ynys Môn.

Daeth aelodau o deulu Isaac a'r gymuned leol i'r gwasanaeth yn Eglwys Sant Beuno yn Aberffraw, gyda'r Parch Emlyn Williams yn arwain y digwyddiad.

Roedd yr eglwys mor llawn ar gyfer y gwasanaeth nes bod rhaid i rai sefyll, ac roedd eraill yn sefyll tu allan gan glywed y gwasanaeth drwy seinyddion.

Dywedodd y Parch Williams wrth y gynulleidfa bod y teulu am i'r gwasanaeth for yn ddathliad o fywyd Isaac ac yn gyfle i ddiolch i'r gymuned am eu help wrth chwilio am Isaac.

Prin oedd y rhai mewn du yn yr eglwys, a hynny yn unol â dymuniadau'r teulu.

Roedd aelodau o'r heddlu a gwylwyr y glannau ymysg y rhai ddaeth i'r eglwys.