GIG Cymru yn ariannu cyffur newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd cleifion yng Nghymru yn gallu derbyn y cyffur Abraxane.

Bydd GIG Cymru yn ariannu cyffur newydd ar gyfer cleifion gyda chanser y pancreas.

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd cleifion gyda chanser metastatig y pancreas yng Nghymru yn gallu derbyn y cyffur Abraxane.

Cymru yw'r unig wlad yn y DU ble bydd y cyffur cemotherapi ar gael fel mater o arfer i gleifion cymwys ar y GIG.

Daw'r penderfyniad i ariannu'r cyffur yn dilyn argymhelliad gan y mudiad annibynnol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn gynharach yn y mis.

Mae AWMSG yn cymeradwyo meddyginiaethau i'w defnyddio yng Nghymru, gan sicrhau bod cleifion yn derbyn y triniaethau hynny sydd wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac sy'n dangos eu bod yn effeithiol yn glinigol ac o ran cost.

Dywedodd yr Athro Drakeford: "Mae Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan wedi cymeradwyo Abraxane, ac mae'n bleser gen i gyhoeddi y bydd y feddyginiaeth ar gael ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru i'r rheini sy'n gymwys i'w gael.

"Rwy'n falch bod gennym system yng Nghymru lle gall cleifion gael triniaethau sydd wedi eu profi ac sy'n effeithiol yn erbyn canser a chyflyrau eraill sy'n peryglu bywydau."