Canlyniadau'r Pro12

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans Agency

Y Dreigiau 13-33 Glasgow

Colli oedd hanes y Dreigiau gartref yn erbyn Glasgow, a hynny er gwaethaf y ffaith bod Glasgow yn chwarae gyda dim ond 14 chwaraewr am ran helaeth yr ail hanner, wedi i Tyrone Holmes gael ei anfon o'r cae.

Aeth Glasgow ar y blaen yn gynnar yn y gêm wrth i Alex Dunbar sgorio cais, a Duncan Weir lwyddo gyda'r trosiad.

Ychwanegodd Weir dri phwynt arall at fantais Glasgow gyda chic gosb, cyn i'r Dreigiau leihau'r fantais honno wrth i Angus O'Brien lwyddo gyda chic gosb.

Yn fuan wedi hynny roedd cyfle i Glasgow ail-afael ar ei mantais o 10 pwynt, wrth i Stuart Hogg lwyddo gyda'i gic cosb.

Ychydig funudau mewn i'r ail hanner roedd y Dreigiau wedi lleihau'r bwlch wrth i O'Brien lwyddo gyda chic gosb, ond funudau'n ddiweddarach roedd mantais 10 pwynt Glasgow wedi dychwelyd wrth i gic cosb Weir ddarganfod y targed.

A chynyddodd Glasgow eu mantais wrth i Josh Strauss sgorio cais, a Weir lwyddo gyda'r trosiad.

Doedd y Dreigiau ddim am roi'r ffidil yn y to, wrth i Richie Rees sgorio cais yn hwyr yn yr ail hanner, ac O'Brien yn sicrhau'r saith pwynt drwy lwyddo gyda'r trosiad.

Ond ym munudau olaf y gêm llwyddodd Glasgow i sgorio dau gais - un i Tim Swinson a'r llall i Tommy Seymour - ac er gwaethaf methu'r ddau drosiad, roedd y fuddugoliaeth yn ddiogel.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans Agency

Scarlets 43-0 Treviso

Ennill gwnaeth y Scarlets yn erbyn Treviso.

Aeth y Scarlets ar y blaen yn y munudau cyntaf wrth i Emyr Phillips sgorio cais, a llwyddodd Rhys Priestland gyda'r trosiad i roi mantais o saith pwynt i'r tîm cartref.

Dim ond ychydig dros ddeg munud oedd rhaid aros am ail gais y Scarlets wrth i Gareth Davies groesi'r llinell, ond methiant fu'r ymgais am y trosiad.

Llwyddodd Davies i sgorio ail gais i'r Scarlets ychydig funudau cyn diwedd yr hanner cyntaf, a sicrhaodd Priestland y saith pwynt llawn gyda'i drosiad, er mwyn rhoi mantais o 19 pwynt i'r tîm cartref ar yr egwyl.

Cychwynnodd y Scarlets yr ail hanner yn yr un modd y gorffennodd nhw'r hanner cyntaf wrth i Liam Williams sgorio cais, cyn i Johan Snyman wneud yr un peth ychydig funudau'n ddiweddarach.

Doedd dim amser i'w wastraffu wrth i Williams sgorio ei ail gais.

A daeth seithfed cais i'r Scarlets wrth i Gareth Owen groesi'r llinell ychydig cyn diwedd yr ail hanner.