BBC Cymru Fyw

Trychineb Gresffordd mewn lluniau

Published
image captionY dorf yn disgwyl am newyddion wedi'r ffrwydrad ar 22 Medi, 1934 / The crowd waiting for news after the explosion on 22 September, 1934
image captionRoedd gweithwyr o lofeydd Gresffordd a Llai wedi gwirfoddoli ar gyfer yr ymgyrch achub / Workers from Gresford and Llay Main collieries volunteered for the rescue operation
image captionRhai o'r gwirfoddolwyr dewr aeth i lawr i'r pwll oedd ar dân mewn ymgais ofer ond gwrol i achub eu cyd-lowyr / Some of the brave volunteers who went down into the burning pit in a vain but gallant effort to rescue their fellow-miners
image captionRoedd y timau achub angen offer i daclo'r tân yn y pwll ac i helpu i glirio'r llwch a'r llanast / The rescue teams needed equipment to tackle the fire in the pit and to help clear debris
image captionGolgyfa o'r awyr wrth i bobl ddisgwyl am newyddion / Aerial shot of people waiting for news
image captionYn yr oriau wedi'r drychineb, ymgasglodd torf fawr o berthnasau a glowyr wrth geg y pwll i aros am newyddion / In the hours following the tragedy, large crowds of concerned relatives and miners gathered at the pit head waiting for news
image captionPeth o'r difrod yn adran Dennis o'r pwll - chafodd y gwirfoddolwyr ddim mynd llawer pellach na hyn gan ei bod yn rhy beryglus / Some of the damage in the Dennis section of the pit - the volunteers weren't allowed much further as it was too dangerous
image captionRoedd mamau a phlant ymhlith y rhai'n disgwyl i'w hanwyliaid ddod i'r fei / Mothers and children were amonst those waiting for their loved ones to be found
image captionErbyn nos Sul roedd yr amodau yn y pwll yn hynod beryglus a bu'n rhaid i'r timau achub ddod oddi yno am fod rhagor o ffrwydradau'n digwydd ar yr ochr arall / By Sunday evening conditions in the pit had become extremely hazardous and rescue teams had to withdraw because of further explosions on the other side
image captionMae trychineb Gresffordd yn parhau i fod yn un o'r gwaetha' yn hanes y diwydiant glo ym Mhrydain / The Gresford disaster remains one of the worst in the history of the coal mining industry in Britain
image captionRoedd yn waith digalon iawn i'r gwirfoddolwyr - dim ond 11 corff gafodd ei ddarganfod, ddaeth y 254 arall byth i'r fei / It was very depressing work for the volunteers - only 11 bodies were recovered, the remaining 254 were never found
image captionMae Cofeb Gresffordd yn cofio am y 266 o ddynion a bechgyn a fu farw - daeth cwest i'r casgliad mai cael eu gwenwyno gan garbon monocsid wnaeth y mwyafrif / The Gresford Memorial remembers the 266 men and boys who died - an inquest came to the conclusion that the majority had been poisoned by carbon monoxide

Straeon perthnasol

  • 80 mlynedd ers trychineb Gresffordd