Trychineb Gresffordd mewn lluniau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y dorf yn disgwyl am newyddion wedi'r ffrwydrad ar 22 Medi, 1934 / The crowd waiting for news after the explosion on 22 September, 1934
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gweithwyr o lofeydd Gresffordd a Llai wedi gwirfoddoli ar gyfer yr ymgyrch achub / Workers from Gresford and Llay Main collieries volunteered for the rescue operation
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o'r gwirfoddolwyr dewr aeth i lawr i'r pwll oedd ar dân mewn ymgais ofer ond gwrol i achub eu cyd-lowyr / Some of the brave volunteers who went down into the burning pit in a vain but gallant effort to rescue their fellow-miners
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y timau achub angen offer i daclo'r tân yn y pwll ac i helpu i glirio'r llwch a'r llanast / The rescue teams needed equipment to tackle the fire in the pit and to help clear debris
Disgrifiad o’r llun,
Golgyfa o'r awyr wrth i bobl ddisgwyl am newyddion / Aerial shot of people waiting for news
Disgrifiad o’r llun,
Yn yr oriau wedi'r drychineb, ymgasglodd torf fawr o berthnasau a glowyr wrth geg y pwll i aros am newyddion / In the hours following the tragedy, large crowds of concerned relatives and miners gathered at the pit head waiting for news
Disgrifiad o’r llun,
Peth o'r difrod yn adran Dennis o'r pwll - chafodd y gwirfoddolwyr ddim mynd llawer pellach na hyn gan ei bod yn rhy beryglus / Some of the damage in the Dennis section of the pit - the volunteers weren't allowed much further as it was too dangerous
Disgrifiad o’r llun,
Roedd mamau a phlant ymhlith y rhai'n disgwyl i'w hanwyliaid ddod i'r fei / Mothers and children were amonst those waiting for their loved ones to be found
Disgrifiad o’r llun,
Erbyn nos Sul roedd yr amodau yn y pwll yn hynod beryglus a bu'n rhaid i'r timau achub ddod oddi yno am fod rhagor o ffrwydradau'n digwydd ar yr ochr arall / By Sunday evening conditions in the pit had become extremely hazardous and rescue teams had to withdraw because of further explosions on the other side
Disgrifiad o’r llun,
Mae trychineb Gresffordd yn parhau i fod yn un o'r gwaetha' yn hanes y diwydiant glo ym Mhrydain / The Gresford disaster remains one of the worst in the history of the coal mining industry in Britain
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn waith digalon iawn i'r gwirfoddolwyr - dim ond 11 corff gafodd ei ddarganfod, ddaeth y 254 arall byth i'r fei / It was very depressing work for the volunteers - only 11 bodies were recovered, the remaining 254 were never found
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cofeb Gresffordd yn cofio am y 266 o ddynion a bechgyn a fu farw - daeth cwest i'r casgliad mai cael eu gwenwyno gan garbon monocsid wnaeth y mwyafrif / The Gresford Memorial remembers the 266 men and boys who died - an inquest came to the conclusion that the majority had been poisoned by carbon monoxide