Cipolwg ar ail gyfres y ddrama dditectif Y Gwyll

  • Cyhoeddwyd
Richard Harrington, DCI Mathias yn Y Gwyll
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n 'fraint dod i'r gwaith bob dydd' i Richard Harrington

Mae 'na ail gyfres o'r Gwyll ar y gweill, a bydd pennod arbennig yn cael ei darlledu ar Ddydd Calan y flwyddyn nesa'. Ond beth allwn ni ddisgwyl? Fyddwn ni'n darganfod mwy am ddirgelwch cymeriad DCI Tom Mathias, er enghraifft? Wrth i'r gwaith ffilmio ddechrau yng Ngheredigion, mae BBC Cymru wedi bod yn holi'r actor, Richard Harrington.

Ydy hi'n braf bod yn ôl yn Aberystwyth?

Ydy, mae'n grêt - dwi'n ffan mawr o Aberystwyth. Gaethon ni shwt groeso'r tro diwetha', o'n i'n awyddus i jyst bwrw 'mlaen 'da fe. Dim ond pedair [pennod] 'naethon ni saethu'r tro diwetha'. O'dda ni fel cwmni yn barod i ffilmo 13 ond 'doedd dim comisiwn i ffilmo rhagor - felly o'n ni'n awyddus iawn i jyst gorffen y stori 'ma. Ma'n grêt - ma'r sgripts yn dda. Criw newydd rili, ond ni gyd erbyn hyn - tair wythnos mewn - yn teimlo fel teulu. Ma' fe'n fraint jyst i ddod mewn i'r gwaith bob dydd.

'Da chi'n ffilmio yn y Gymraeg a'r Saesneg yr un pryd, wrth gwrs - pa mor anodd ydy hi iddod i arfer â saethu cefn wrth gefn yn y ddwy iaith?

Labour of love yw e rili. Y peth yw, 'dyw Cymraeg ddim yn dod yn naturiol i fi - ma'n well 'da fi weithio yn Saesneg - ond ma'n brofiad braf cael ei wneud e yn y Gymraeg, achos ma' Cymraeg bach mwy melodramatig. Felly ma' cymeriadau yn mynegi lot o bethe yn wahanol ac ma' lot o emosiyne gwahanol yn dod mewn wrth bo' ti'n 'neud e yn yr iaith Gymraeg. Hefyd ma' barddoniaeth a musicality yr iaith yn wahanol. 'Dy'n ni ddim yn saethu lot pob dydd - falle pedair neu bum tudalen pob dydd ar y mwyaf - ond y'n ni rili yn edrych ar y golygfeydd 'ma o bob ongl oherwydd yr iaith. 'Dy'n ni ddim yn 'neud e i gyd yn Saesneg, ac wedyn 'neud e 'to i gyd yn Gymraeg - y'n ni'n 'neud e shot by shot. So ma' pethe y'ch chi'n darganfod yn y Gymraeg weithe sy' jyst ddim yn bodoli yn y Saesneg. Ond does dim pwynt rhoi'r un emosiyne i mewn i'r un Saesneg - ma'n rhaid i jyst wneud beth ma'r iaith yn gofyn.

Disgrifiad o’r llun,
Wrth i'r ffilmio ddechrau ar yr ail gyfres, fydd cyfle i ddysgu mwy am DCI Mathias?

Beth allwn ni ddisgwyl ei ddysgu am gymeriad DCI Mathias yn y gyfres newydd?

Wel ry'n ni 'di creu ôl-stori iddo fe, sy rili wedi ei greu'n gadarn ac y'n ni 'di stico ato fe. Yn y gyfres gynta', oedd 'na dipyn o whodunnit pob wythnos a ma' fe bach fel 'na nawr - fel bod straeon cymeriadau fel rhai ni yn mynd i fwrw drwyddo. Fi'n rili hyderus i ddangos mwy ohono fe. Ry'n ni'n darganfod rhywbeth hollol massive amdano fe yn y bennod gynta' yn yr ail gyfres - fi ffaelu gweud dim byd nawr, ond ma' ei ôl-stori fe'n dod mas a ma' fe'n grêt. S'dim pwynt cadw'r cyfrinachau 'na - mae'n rhaid i ni, fel rhaglen, efo'r ffans, efo'r bobl sy'n lico'r rhaglen, rannu fe gyd. Ffordd y'n ni'n 'neud hynna - ma' hwnna lan i'r cynhyrchwyr. Ma'n subtle ond ma' fe'n big smack in the face fi'n meddwl!

Sôn am y ffans - mae'r gyfres wedi bod yn llwyddiant ar draws y byd, ac mae pobl yn dod i Aberystwyth i chwilio amdanoch chi?

Ie, fi'n credu bod e 'di rhoi Aberystwyth ar y map - ond mae'n lle hollol brydferth. Ma'r lleoliadau ni'n mynd i bob dydd yn photographer'r dream rili. Inspired by the landscape - dyna beth oedd y briffing. Bydd Aberystwyth yma, a bydd Aberystwyth yn ffantastig ar ôl i ni fynd - Aberystwyth yw'r cymeriad mwya' fi'n meddwl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gwyll yn sicr wedi rhoi Aberystwyth ar y map

Ydy llwyddiant y gyfres wedi'ch synnu chi?

Ma'n grêt gwneud drama sy'n seiliedig yn y Gymraeg a'r straeon y'n ni 'di 'neud - ni'n creu rhywbeth hollol Gymraeg fi'n meddwl, neu'r Gymru ma' Ed [Thomas] yn gweld yn ei feddwl. Ma'n rhannu fe 'efo'r byd - a ma'r byd yn troi rownd ac yn dweud, grêt. Does dim byd patronising amdano fe, y'n ni'n dangos y gwirionedd yng Nghymru rili. A 'na beth sy'n grêt - ni'n gallu sefyll ar ein traed ein hunain yn y byd. Nid jyst y straeon y'n ni'n 'neud - ond y cynhyrchu teledu, ma' fe jyst yn brilliant. Fi ddim yn meddwl lot am y llwyddiant achos bydde fe'n rhywbeth hollol ddrwg os bydde' ni'n dod 'nôl fan hyn i 'neud yr ail gyfres gyda bach o smugness, jyst achos bod y gyfres gynta' wedi bod yn llwyddiant. Oedd, o'dd y gyfres gynta' yn llwyddiant - ond hon yw'r un sy'n rili gorfod hit 'em hard. Ma'n rhaid i ni weithio'n galetach i fod yn browd o beth y'n ni'n 'neud.

Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf Heddlu Aberystwyth - un o'r lleoliadau amlyca' yn y gyfres

Mae 13 stori i gyd - 'da ni wedi cael pedair, mae 'na bump yn y gyfres nesa' - felly mae mwy i ddod?

Wel, gobeithio, ond ma' dal angen codi arian ar gyfer y petha' 'ma - y'n ni ddim yn dibynnu ar lwyddiant y gyfres' gynta' i gael arian ar gyfer trydedd gyfres. Y'n ni'n dibynnu ar lwyddiant yr ail gyfres i gael arian ar gyfer y drydedd gyfres. Falle na fydd 'na ddiwedd i'r peth 'ma o ran storis - bydden i'n rili siomedig os bydde ni'n gorfod stopio ar ôl yr ail gyfres.

Ac i orffen - ydy DCI Mathias yn cael symud allan o'r garafán ar ochr y clogwyn yna yn y gyfres newydd?!

O na, fi'n dwlu ar y garafán 'na, ma'n grêt - air conditioning! Fi'n credu bod y garafán ar ochr y mynydd yn indicative iawn o'i stad o feddwl e, ma' fe'n fwy metaphorical na literal!

Disgrifiad o’r llun,
DCI Mathias (Richard Harrington) a'i garafán o gartre'

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol