Protest yn Aberporth yn erbyn awyrennau di-beilot

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y protestwyr ynghyd ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol

Daeth tua cant o bobl i gynnal protest heddychlon ger Parc Aberporth i nodi Diwrnod Heddwch Rhyngwladol ddydd Sul.

Galwodd yr ymgyrchwyr am atal gwariant ar, a defnydd o awyrennau di-beilot.

Ers blynyddoedd mae Aberporth wedi cael ei ddefnyddio fel safle i brofi'r math yma o awyrennau.

Yn ôl y Weinyddiaeth Amddiffyn, mae awyrennau di-beilot fel hyn yn achub bywydau milwyr Prydeinig.

'Creu heddwch yn y byd'

Roedd yr Aelod Seneddol Ewropeaidd, Jill Evans, yn y brotest a dywedodd:

"Pob blwyddyn, ar ddiwrnod rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros hedddwch, 'da ni'n trio dathlu hynny yng Nghymru i dynnu sylw at yr angen am bolisïau sy'n mynd i greu heddwch yn y byd.

"Eleni mae'r grŵp wedi penderfynu trefnu rhywbeth yma ger Aberporth, achos bod ni'n gwybod bod y drones hyn yn cael eu profi yma, a bod y dechnoleg yma'n cael ei ddatblygu i ladd pobl - maen nhw'n cael eu defnyddio'n barod mewn llefydd fel Gaza ac Afghanistan.

"Mae pryder gan y bobl leol, wrth gwrs, bod nhw'n cael eu harbrofi yma.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd ymgyrchwyr wedi bod yn gwau sgarff hir i'w osod ger y fynedfa i'r safle yn Aberporth

"Da ni eisiau creu swyddi yng Nghymru...sydd ddim yn gorfod dibynnu ar y farchnad arfau."

Sgarff 'milltiroedd o hyd'

Yn ystod y brotest, fe ddadorchuddiodd ymgyrchwyr sgarff gwlân amryliw hir wedi'i wau â llaw, gyda neges yn erbyn arfau arni.

Esboniodd Jill Evans, ASE: "Y syniad oedd ein bod ni'n defnyddio gwlân yn erbyn rhyfel ac yn erbyn bomiau.

"Mae miloedd o bobl - menywod, dynion a phlant - wedi bod yn gwau dros y misoedd, gwau darnau o'r sgarff sy'n filltiroedd o hyd.

"Da ni wedi creu rhywbeth lliwgar, hapus - symbol mewn ffordd ein bod ni'n gallu creu pethau da yng Nghymru, does dim eisiau creu drones."

Yn ôl Megan Williams, un o'r protestwyr:

"Dydy o ddim yn dderbyniol bod y math hyn o bethe yn cael eu harbrofi yma, nac yn cael eu cynhyrchu yn Ewrop - mae'n rhaid i'r llywodraeth ishte lan a gwrando ar y bobl - 'so ni mo'yn nhw 'ma.

"Mae 'na lot o bobl wedi bod yn gwau, i ddangos ei bod hi'n brotest heddychlon."

Doedd y Weinyddiaeth Amddiffyn ddim am wneud unrhyw sylw am y brotest ddydd Sul.