Teyrnged i ddyn ifanc wedi damwain beic modur

Cyhoeddwyd

Wedi iddo farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng ei feic modur a char 4x4 dros y penwythnos, mae teulu Ben Calveley wedi rhoi teyrnged iddo.

Roedd Ben yn 19 oed ac yn dod o Garmel, Llanerchymedd. Bu farw yn y fan a'r lle yn dilyn y gwrthdrawiad a ddigwyddodd rhwng Bodffordd a Llynfaes yn oriau mân bore Sul.

Bu'n ddisgybl yn Ysgol Corn Hir ac Ysgol Gyfun Llangefni.

Mewn datganiad, fe ddywedodd ei deulu eu bod nhw'n "dal i fod mewn sioc wedi i ni golli mab mor hyfryd. Roedd o mor gariadus, gofalus, a byddai'n gwneud unrhywbeth i unrhywun.

"Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn beiciau modur a cheir.

"'Da ni mewn anghrediniaeth llwyr ar y funud.

'Amser erchyll'

"'Da ni'n methu credu'r nifer o ymwelwyr sydd wedi bod draw i'r tŷ ers iddo ddigwydd, a 'da ni mor ddiolchgar i'n teulu a'n ffrindiau am eu cefnogaeth yn ystod yr amser erchyll 'ma.

"Fe gafodd Ben ei ladd ar ffordd mae o'n ei 'nabod yn dda, a 'da ni'n defnyddio ffordd yn aml fel teulu.

"Fe fydd teithio ar ei hyd hi wastad yn anodd o hyn ymlaen.

"'Da ni wedi bod yno i adael blodau.

"'Da ni jyst ddim yn gallu coelio be' sy' 'di digwydd - dydi o ddim yn teimlo'n real ar y funud."

Straeon perthnasol