Pentrefwyr yn poeni am ddifrod lorïau

Dafydd Morgan
BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal yn Llanllwch ger Caerfyrddin nos Lun, yn dilyn pryderon bod lorïau mawr yn difrodi adeiladau'r pentref.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae lorïau sy'n teithio ar y ffordd ddeuol gyfagos, yr A40, wedi bod yn defnyddio'r ffordd trwy'r pentre' i arbed amser i gyrraedd yr ystâd ddiwydiannol yn Nhre Ioan.

Mae'r ffordd sy'n mynd trwy Lanllwch yn un gul, ac yn aml iawn mae'r lorïau yn mynd yn sownd.

Yn ôl y cynghorydd lleol Alun Lenny, dyw'r pentrefwyr ddim yn hapus â'r sefyllfa:

"Yn anffodus ma'r sat-nav yn hala nhw [y lorïau] oddi ar briffordd yr A40, i mewn i'r pentre' 'ma. Ma nhw'n ffeindio wedyn bod nhw ffaelu mynd ymhellach a methu troi rownd.

"Mae'n achosi anghyfleustra a gofid mawr i'r bobol sy'n byw 'ma."

Creu difrod

Disgrifiad o’r llun,
Mae loriau wedi taro waliau a difrodi adeiladau yn y gorffennol

Mewn rhai achosion mae'r lorïau wedi taro waliau a'u dinistrio.

Mae Meirion Jones, sydd wedi bod yn byw yn y pentre' ers rhai blynyddoedd, yn dweud bod y math o ddifrod mae'r lorïau yn eu hachosi yn amrywio.

"Mae lorïau'n methu dod rownd y corneli, ac yn mynd dros y lawntydd, bwrw walydd lawr, creu difrod i'r eglwys.

"Yn ddiweddar mae'r lorïau'n fwy o faint. Ma nhw'n treial mynd am nôl pan ma nhw'n mynd yn sownd, ac yn mynd ar ben y pafin a dyw hwnnw ffaelu dal y pwysau ac yn torri."

Disgrifiad o’r llun,
Daeth y pentrefwyr i leisio eu barn mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanllwch

Nos Lun cafodd cyfarfod cyhoeddus ei drefnu yn y pentre.

Yn ôl Meirion Jones mae angen arwyddion cliriach ar ddiwedd y ffordd.

"Ma 'na arwyddion 'na'n barod, ond dyw'r gyrrwyr ffaelu gweld nhw nes bod nhw wedi troi mewn i'r hewl, erbyn hynny mae'n rhy hwyr, ac mae'n rhwyddach gyrru 'mlan na throi nôl.

"Ni di bod yn pwyso ar y cyngor i roi arwyddion cliriach, rhai glas a llun sat-nav a lori arni, sy'n blaen. Ma' angen yr arwyddion 'ma ar y ffordd fawr [A40] neu cyn troi mewn am Lanllwch."

Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am y ffordd hyd at y gyffordd, ac mewn datganiad fe ddywedon nhw eu bod "yn gweithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ac yn ymchwilio i'r posibilrwydd o osod arwyddion ychwanegol i roi fwy o rybudd i sicrhau bod gyrwyr yn ymwybodol o'r cyfyngiadau".