Cynulliad wedi talu dros £100,000 i gyfrif twyllodrus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Comisiwn y Cynulliad yw adain gorfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd £104,000 ei dalu i gyfrif banc twyllodrus gan y Cynulliad dros gyfnod o bedwar mis.

Ddydd Mawrth, clywodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus bod yr arian wedi ei dalu gan adain gorfforaethol y Cynulliad, Comisiwn y Cynulliad.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r twyll, ac mae arestiad wedi ei wneud.

Roedd y pwyllgor yn trafod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd y comisiynydd, Peter Black AC, bod £71,000 wedi ei dalu i'r cyfrif twyllodrus ym mlwyddyn ariannol 2013/14, a'r gweddill yn y flwyddyn ariannol hon.

Ychwanegodd ei fod yn "annhebygol iawn" y bydd y Comisiwn yn cael yr arian yn ôl.

Mesurau diogelwch

Dywedodd Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad bod mesurau diogelwch pellach wedi eu gweithredu yn sgil y twyll.

"Mewn ymateb i un digwyddiad prin o dwyll, rydym hefyd yn cryfhau ein dulliau rheoli sy'n ymwneud â chofnodi a dilysu data cyflenwyr," meddai Claire Clancy.

"Mae'r ysgogiad ar gyfer y darn hwn o waith yn cynnwys yr angen i fod yn ymwybodol o'r galluoedd Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadurol sy'n esblygu'n barhaus sydd ar gael i bawb, ac sy'n cynyddu'r dulliau posibl o dwyll.

"Bydd y rheoliadau cadarnach yn helpu i sicrhau cywirdeb ein system daliadau a lleihau'r risg o ffynonellau allanol."