Datgelu cynllun casglu trethi Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn derbyn ei chyllid ar ffurf grant o'r Trysorlys

Bydd cynllun i ddangos sut y bydd Cymru'n casglu a rheoli ei threthi ei hun am y tro cyntaf ers 800 mlynedd yn cael ei ddatgelu'n ddiweddarach gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt.

Mae pwerau dros drethi busnes, treth stamp a threthi tirlenwi yn cael eu datganoli i Lywodraeth Cymru.

Dyma fydd y trethi cyntaf i gael eu pennu a'i codi yng nghymru ers y 13eg ganrif.

Mae cynllun ar droed i sefydlu Trysorlys Cymru i ddelio gyda'r pwerau trethu, ond mae trafodaeth o hyd am bwy fydd yn talu'r gost o drosglwyddo'r pwerau.

Ar hyn o bryd nid yw Llywodraeth Cymru â'r hawl i amrywio trethi na benthyg arian, ac mae'n cael ei chyllideb ar ffurf grant o'r Trysorlys yn Llundain.

Ym mis Tachwedd y llynedd fe ddywedodd Comisiwn Silk - a sefydlwyd gan lywodraeth y DU i ystyried pwerau'r sefydliad datganoledig ym Mae Caerdydd - y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gyfrifol am godi peth o'r arian y mae'n ei wario.

Roedd hynny'n cynnwys argymhelliad i ddatganoli pwerau dros rhan o'r dreth incwm erbyn 2020, ond dim ond yn dilyn refferendwm ar y mater.

Straeon perthnasol