Cytundeb deuol: 'Anodd cael balans'

  • Cyhoeddwyd
Sam WarburtonFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Sam Warburton yn erbyn Zebre a Glasgow, ond nid yn erbyn Ulster

Wedi i Rygbi Rhanbarthol Cymru ddatgelu ddydd Llun mai Sam Warburton yw'r chwaraewr cyntaf i arwyddo 'cytundeb deuol' gyda'r Gleision ac Undeb Rygbi Cymru, mae rhai o fanylion y cytundeb wedi eu datgelu.

O dan dermau'r cytundeb, bydd y chwaraewr yn cael ei gyflogi ar y cyd rhwng URC a'r rhanbarth, gyda'r undeb yn talu 60% o'r cytundeb a'r rhanbarth yn talu'r gweddill.

Fe ddaeth yn amlwg mai un o amodau'r cytundeb yw y bydd Warburton ar gael i chwarae i'r Gleision mewn 16 gêm yn ystod y tymor.

Yn ôl un cyn hyfforddwr, Gary Samuel, mae hynny'n golygu y bydd rhaid i'r rhanbarthau fod yn ofalus iawn wrth ddewis eu timau.

'Angen bod yn glefar'

Dywedodd Gary Samuel, sy'n gyn hyfforddwr gyda Chaerdydd, wrth BBC Cymru Fyw: "Dwi heb weld manylion llawn y cytundebau 'ma, ond mae un ne' ddau o bethau'n amlwg.

"Bydd y rhanbarthau'n gorfod penderfynu pryd i roi eu chwaraewyr gorau ar y cae a phryd i beidio... mae angen bod yn glefar.

"Cymrwch chi Sam Warburton er enghraifft: fe chwaraeodd e yn erbyn Zebre - gêm o bosib y bydde'r Gleision wedi gallu ennill hebddo fe - ond wedyn doedd e ddim yn chwarae yn erbyn Ulster dros y penwythnos ac fe gollodd y Gleision.

"Wrth gwrs mae'r hyfforddwr Mark Hammett eisiau gweld pawb yn ei garfan - fydden i'r un peth ag e.

"Ond mae'r cytundebau newydd yma'n mynd i orfodi'r rhanbarthau i feddwl yn galetach."

'Dyfalu lot'

Cadarnhaodd Mark Hammett - prif hyfforddwr y Gleision - mai hyd at 16 o gemau y tymor y bydd Warburton ar gael i'r rhanbarth, a bod hynny wedi bod yn ffactor wrth orffwys y blaenasgellwr yn erbyn Ulster.

Dywedodd: "Mae cyfyngiad o 16 gêm, ond does neb yn dweud wrthon ni pryd mae chwaraewr yn cael chwarae neu beidio.

"O edrych ar Sam fel esiampl, ry'n ni'n siarad gyda Sam ac mae'r Gleision ac URC yn ceisio gweld pa amserlen sydd orau i Sam - nid be' sydd orau i'r Gleision na beth sydd orau i Gymru, ond cyfuniad o'r ddau.

"Rhaid i ni hefyd ystyried y posibilrwydd o anafiadau oherwydd dyna yw rygbi, felly mae e'n rhyw fath o ymarfer bywyd ac mae'n rhaid i ni ddyfalu lot mewn ffordd."

'Balans'

Un penbleth i'r rhanbarthau, yn ôl Gary Samuel, fydd blaenoriaethu cystadlaethau. Pa un sydd bwysicaf, y Pro12 neu Cwpan Rygbi Ewrop?

Ychwanegodd: "Mae pob rhanbarth yn chwarae chwe gêm grŵp yn Ewrop, ond os fyddan nhw'n mynd yn bellach fe alle hynny fod yn fwy a dy'ch chi ddim ishe defnyddio'r 16 gêm i gyd os oes posibilrwydd o fod yn rowndiau pellach Cwpan Ewrop.

"Hefyd fydden i'n meddwl y bydde'n well gan y rhanbarthau ennill lot o'r gemau Pro12 cyn i'r gemau rhyngwladol ddechrau yn yr hydref, ond fe alle hynny eu rhoi nhw mewn sefyllfa anodd yn nes 'mlaen yn y tymor.

"Mae cael y balans yn iawn yn mynd i fod yn anodd."

Mae gemau cynghrair y Pro12 yn dal i gael eu chwarae ar yr un pryd â rhai gemau rhyngwladol, a'r tîm cenedlaethol sy'n cael y flaenoriaeth bryd hynny.

Sam Warburton yw'r cyntaf, a'r unig chwaraewr hyd yma, i arwyddo cytundeb deuol. Hyfforddwr Cymru Warren Gatland fydd â'r gair olaf am bwy arall fydd yn cael cynnig cytundebau o'r fath, ond dim ond chwaraewyr gyda'r pedwar rhanbarth o Gymru fydd yn eu derbyn.

Nod y cytundebau yw atal y llif o chwaraewyr rhyngwladol sy'n mynd i chwarae mewn gwledydd eraill, ond maen nhw'n rhy hwyr i nifer sydd eisoes wedi arwyddo i glybiau y tu allan i Gymru fel George North, Leigh Halfpenny, Jamie Roberts a Jonathan Davies.