Cyngor Sir Gâr yn gwrthod caniatau cartref i gyn-filwyr

Gan Aled Scourfield
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr elusen am droi y tŷ yma yn gartref i gyn filwyr

Mae elusen Gristnogol o Gaersallog - Alabare - wedi siomi gyda phenderfyniad cyngor sir i wrthod cais cynllunio i droi tŷ preifat ar Lon Hir yng Nghaerfyrddin yn gartref i chwech o bobl sydd wedi gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog.

Mae elusen Alabare wedi cael bron i filiwn o bunnau gan lywodraeth Prydain i gynorthwyo cyn-filwyr yng Nghymru fel rhan o gronfa cyfamod y lluoedd arfog.

Fe ddaw'r arian o'r dirwyon gafodd eu rhoi i'r banciau oedd yn ceisio dylanwadu ar gyfraddau LIBOR.

Mae'r elusen yn gobeithio agor cartrefi ym Mhontypridd, Caerdydd, Abertawe, Caerfyrddin a Wrecsam - gyda 72 o welyau mewn 15 o dai.

Mae gan yr elusen dros 70 o dai yn Lloegr yn barod, ynghyd a chysylltiadau agos gydag elusennau'r lluoedd arfog.

Fore Mawrth fe ddaeth aelodau pwyllgor cynllunio Sir Gâr i weld y tŷ yn sgil pryderon rhai pobl leol.

Pryderon preswylwyr

Ymysg y pryderon, roedd effaith y preswylwyr oherwydd problemau iechyd meddwl a chorfforol posib yn ogystal â chwestiynau am bwy fyddai'n delio a phroblemau fyddai'n codi pan nad oedd staff ar ddyletswydd a diffyg manylion gan yr elusen am gymwysterau'r gweithwyr.

Nid oedd neb sy'n byw ar Lon Hir am wneud cyfweliad gyda BBC Cymru i drafod eu pryderon

Yn groes i gyngor y swyddogion, fe benderfynodd y cynghorwyr i wrthod y cais cynllunio.

Mae un seiciatrydd blaenllaw, Dr Dafydd Alun Jones sydd wedi gweithio â chyn-filwyr yn mynnu fod angen mwy o gartrefi preswyl o'r math yma i gefnogi cyn-filwyr.

"Mae yna angen mawr am lefydd i'r hogiau yma fyw. Maen nhw wedi bod yn y fyddin ac mae'r fyddin fel rhyw fam fawr yn darparu pobl dim ar eu cyfer. "

Mae elusen Alabare yn dweud eu bod nhw'n hynod siomedig a'r penderfyniad, gan ddweud eu bod yn ystyried eu cam nesaf.

Dywedodd llefarydd eu bod yn benderfynol o ddarparu tŷ yn y de -orllewin. "Mae'n angenrheidiol ar gyfer cyn aelodau o'r lluoedd arfog" meddai'r elusen."