Syr Terry i arwain cynllun i ddenu busnes i Fae Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi penodi perchennog y Celtic Manor, Syr Terry Matthews yn gadeirydd corff llywodraeth Cymru sydd â'r nod o ddenu buddsoddiadau i dde Cymru.

Bydd Syr Terry, sy'n 71 oed, sy'n byw yng Nghanada, yn dod yn bennaeth ar Ddinas-ranbarth Bae Abertawe yn dilyn ymadawiad arweinydd cyngor Abertawe, David Phillips.

Dywedodd Syr Terry fod ganddo gysylltiad gyda'r ardal gan mai dyma'r lle aeth i astudio yn y brifysgol.

Ychwanegodd fod ganddo "nifer fawr o ffrindiau, cydweithwyr a chysylltiadau busnes gyda'r rhanbarth. Felly mae'n naturiol y bydd yn bleser cymryd rhan a defnyddio fy mhrofiadau o'r 40 mlynedd ers dechrau busnes fy hunain i helpu'r ardal gynllunio a thyfu."

Mae'r ardal yn cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Ysgogydd gwerth chweil

Dywedodd Edwina Hart ei bod yn bleser cael cyhoeddi penodiad Syr Terry yn gadeirydd: "Mae'r ffaith ei fod wedi cytuno i gymryd y rôl bwysig hon yn mynd i fod yn ysgogydd gwerth chweil i'r prosiect dinas-ranbarth cyfan.

"Mae hi wastad wedi bod yn fwriad gennym fod y sector breifat yn cymryd yr awenau yng nghynllun Dinas-ranbarth Bae Abertawe - mae'r amser hwnnw wedi cyrraedd. Mae parch mawr i Syr Terry ymysg y gymuned fusnes ac rwy'n hyderus y bydd ei arweiniad yn ein helpu i ysgogi ac ysbrydoli prosiect Dinas-ranbarth wrth inni ei symud yn ei flaen."

Bydd Syr Terry yn cynghori'r llywodraeth ar faterion sy'n ymwneud â'r rhanbarth.