Hwb i gynllun trydan dŵr mewn chwarel ger Llanberis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni Quarry Battery Company yn gobeithio agor y safle yn 2018

Mae cynllun trydan dŵr gwerth £100 miliwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri wedi derbyn £3 miliwn i wneud gwaith archwiliadol.

Mae cwmni Quarry Battery Company (QBC) yn bwriadu agor prosiect pwmpio dwr a storio trydan ar safle hen chwarel lechi Glyn Rhonwy, Llanberis, yn 2018.

Dyma'r cyfleusterau storio trydan ar raddfa genedlaethol cyntaf ym Mhrydain ers dros 30 mlynedd.

Bydd trydan yn cael ei gynhyrchu drwy bwmpio dŵr i fyny llethr cyn ei ryddhau yn ôl i lawr drwy dyrbin.

Yn rhan o'r cynnig, bydd argae yn cael ei adeiladu yn y gronfa ddŵr uchaf lle bydd y dŵr yn cael ei gadw cyn cael ei ryddhau.

Mae pryderon wedi eu lleisio gan Gymdeithas Eryri, sy'n pryderu am yr effeithiau posibl ar fywyd gwyllt, diwylliant a threftadaeth yr ardal.

'Calonogol'

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cefnogi'r prosiect a dywedodd cynghorydd Llanberis, Trefor Owen Edwards, bod y newyddion yn "galonogol".

"Mae'n newyddion gwych i economi'r rhanbarth ac i bobl Llanberis," meddai.

"Bydd y cynllun hydro'n hwb sylweddol i'n heconomi leol yn ystod y gwaith adeiladu ac yn cefnogi cynifer â 30 o swyddi llawn amser unwaith y bydd y prosiect yn weithredol.

"Rwyf i a fy nghydweithwyr ar weithgor Glyn Rhonwy yn gobeithio y bydd y cynllun hydro yn gweithredu fel catalydd ac yn denu mwy o gwmnïau i'r safle."

Yn dilyn hwb ariannol gan fuddsoddwyr preifat, dywedodd rheolwr gyfarwyddwr QBC Dave Holmes: "Storio trydan yw'r unig ffordd i ddal cynnyrch gormodol o ynni ar ddiwrnodau gwyntog a heulog ac mae ein cynllun yn Glyn Rhonwy yn gyfle i wneud hyn.

"Ni yw'r unig gwmni sydd a'r wybodaeth i ddewis safleoedd sy'n bodloni'r angen am drydan pan fo'r galw'n dod."