Arweinydd newydd i Gyngor Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae'r Cynghorydd Mark Pritchard wedi cael ei ethol yn arweinydd Cyngor Wrecsam a chadeirydd y bwrdd gweithredol.

Fe bleidleisiodd 34 o blaid, neb yn erbyn ac fe wnaeth 11 ymatal.

Mr Pritchard yw arweinydd y grŵp Annibynnol ar y cyngor.

Ymddiswyddodd yr arweinydd blaenorol, Neil Rogers, pan adawodd ef a naw arall y grŵp Llafur oedd yn rheoli'r cyngor.

Roedden wedi honni bod swyddogion cyswllt y Blaid Lafur ag "agenda bersonol" ac yn ymyrryd mewn cyfarfodydd.

Y Cynghorydd Ian Roberts yw dirprwy Mr Pritchard.

Straeon perthnasol