Tvrdon: Disgwyl adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karina Menzies wedi iddi gael ei tharo gan fan wen yn Nhrelái flwyddyn yn ôl

Bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau i achos gyrrwr oedd yn dioddef o sgitsoffrenia paranoaidd pan wnaeth ladd mam ac anafu 17 o bobl.

Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru sy'n gyfrifol am yr adroddiad, sydd wedi cael ei baratoi ar gais Llywodraeth Cymru.

Bu farw Karina Menzies, 31 oed, pan gafodd ei tharo gan fan oedd yn cael ei gyrru gan Matthew Tvrdon ar Hydref 19 2012 y tu allan i orsaf dân Trelái.

Fe lwyddodd i wthio ei dau o blant allan o'r ffordd cyn i'r fan ei tharo. Cafodd 17 o bobl eu hanafu mewn gwahanol leoliadau o amgylch y ddinas, yn ystod amser pan roedd rhieni'n dod a'u plant o'r ysgol.

Roedd Tvrdon wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar y sail cyfrifoldeb lleiedig yn ogystal â saith achos o geisio llofruddio a thri o achosi niwed corfforol difrifol.

Mae Tvrdon wedi ei gadw am amser amhenodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

'Dysgu gwersi'

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gomisiynu'r adroddiad er mwyn "sicrhau bod yna weithredu ar unwaith ar unrhyw wersi sydd i'w dysgu".

Wrth ei ddedfrydu ym Mehefin 2013 dywedodd y Barnwr Mr Ustus Wyn Williams am farwolaeth y fam: "Yn fwriadol, fe yrroch eich fan drosti pan oedd hi a'i phlant yn cerdded o flaen Gorsaf Dân Trelái.

"Mae yna dystiolaeth rymus eich wedi bod wedi gyrru'r fan drosti nid unwaith ond dwywaith."

Dywedodd ei fod yn barod i dderbyn mai ei glefyd meddwl oedd y rheswm am yr hyn wnaeth e.