Gyrfa Dewi Griffiths yn dod i ben ddydd Sul

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaglen olaf Dewi Griffiths yn cael ei darlledu ddydd Sul.

Bydd y darlledwr Dewi Griffiths yn cyflwyno'r rhifyn olaf o rhaglen A String of Pearls ar Radio Wales ddydd Sul, a hynny'n dod â gyrfa o 60 mlynedd gyda'r BBC i ben.

Ymunodd Mr Griffiths, sy'n 83 oed, â'r Gwasanaethau Cartref Cymreig y BBC yn 1954 fel peiriannydd, cyn cychwyn gweithio fel gweithredwr camera a recordydd sain ar gyfer rhaglenni chwaraeon.

Yn 1962 chwaraeodd ran yn sefydlu adran Chwaraeon BBC Cymru, a chynhyrchodd raglenni o'r Gemau Olympaidd, Cwpan y Byd a theithiau rygbi'r Llewod, ac yn 1967 cynhyrchodd y rhaglen deledu lliw rheolaidd cyntaf, pan gafodd y dechnoleg newydd ei ddefnyddio i ddarlledu Pencampwriaethau Tenis Wimbledon.

Ers gadael yr adran chwaraeon mae wedi cyflwyno A String of Pearls, sydd wedi bod ymhlith y rhaglenni mwyaf poblogaidd yn gyson ar Radio Wales ers 1988.

Mae'n cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth o gyfnod y bandiau mawr i oes aur sioeau cerdd Hollywood, gyda cheisiadau rheolaidd gan ei gynulleidfa ffyddlon.

'Carreg filltir'

Dywedodd Mr Griffiths bod cyflwyno teledu lliw yn Wimbledon wedi bod yn "garreg filltir" yr oedd yn hynod falch o fod yn rhan ohoni, ond roedd technoleg newydd hefyd wedi achosi newidiadau mewn arddull cynhyrchu.

"Dyma ni'n sylweddoli mai dim ond dau liw oedd yno yn Wimbledon - gwyrdd y gwair a gwyn y chwaraewyr. Heblaw am y dewis eang o liwiau oedd yno wrth i chi dynnu'r camera'n ôl i edrych ar y dorf gyda'u crysau, sgarffiau a hetiau.

"Byddai unrhyw un oedd yn gwylio mewn du a gwyn - ac roedd y rhan fwyaf o bobl yn gwneud hynny o ran y rhaglen gyntaf - yn pendroni pam ein bod ni'n dangos cymaint ar y dorf!"

Roedd darlledu gemau rygbi yn nyddiau cynnar rhaglenni chwaraeon ar y penwythnos yn cyflwyno her wahanol.

"Roedd bron i bob gêm roeddan ni'n rhoi sylw iddi yn y 1960au yn cael ei recordio ar ffilm 16mm. Roedd gennym ni ddynion camera ar hyd y wlad i recordio chwaraeon, ac roedd yn rhaid iddyn nhw anfon y ffilm yn ôl i Gaerdydd ar gefn beic modur.

"Erbyn heddiw'r unig beth sydd angen ei wneud ydi pwyso botwm ac mi fydd o wedi cyrraedd."

Menter newydd

Roedd Dewi Griffiths yn cyfarwyddo'r camerâu ym mhob gêm ym Mharc yr Arfau a'r Stadiwm Cenedlaethol am 29 mlynedd, ond penderfynnodd ymddeol o ddarlledu chwaraeon yn 1988 er mwyn cychwyn ar fenter newydd.

Ar ei deithiau o amgylch Cymru roedd wedi sylweddoli nad oedd radio'r car yn darlledu'r math o gerddoriaeth y hoffai wrando arno, felly llwyddodd i berswadio golygydd Radio Wales i roi rhaglen iddo.

Dywedodd: "Nid A String of Pearls oedd y teitl gwreiddiol, ond yn hytrach rhywbeth fel Golden Days. A dywedodd y golygydd 'mi wna i roi cytundeb chwe wythnos i ti a gawn ni weld sut mae pethau'n mynd' a pharhaodd hynny am 26 mlynedd."

"Mae'r rhaglen wedi fy nghadw i mewn cyswllt â phobl o fy oed i, pobl cafodd eu magu yn y 1930au a 1940au. Pobl oedd wedi profi'r dirwasgiad, y rhyfel ac a oedd yn gwybod am oes aur Hollywood a chyfnod y bandiau mawr."

Pan ddaw'r rhaglen i ben ddydd Sul bydd y cyfrifoldeb dros geisiadau ei wrandawyr yn cael ei drosglwyddo i Roy Noble, bydd ei sioe wythnosol yn cael ei hymestyn i gymryd lle 'A String o Pearls'.

Ond ar ôl gweithio i'r BBC am 60 mlynedd, ai dydd Sul fydd diwrnod olaf Dewi Griffiths mewn gwirionedd?

"A fyddai'n dod yn ôl bob yn awr ac yn y man? Tydw i ddim yn meddwl. 60 mlynedd a phedwar mis - dyna fydd ar y plac yn fy nghartref pan fyddai'n gosod torch o flodau'n dweud -'tydw i heb farw - dim ond wedi ymddeol!"

Straeon perthnasol