Rhwng 150 a 200 o ffermwyr yn trafod pris llefrith

Cyhoeddwyd

Mae rhwng 150 a 200 o ffermwyr wedi dod i gyfarfod yng Nghaerfyrddin i drafod pris llefrith.

Cafodd y cyfarfod ei drefnu gan y grŵp ymgyrchu, Farmers For Action (FFA), sydd wedi trefnu blocâd ar archfarchnadoedd yn y gorffennol.

Daw'r cyfarfod yn dilyn cyfres o doriadau yn y pris mae proseswyr yn talu i ffermwyr am eu llefrith.

Mae cwmni ARLA Foods Amba wedi cyhoeddi toriad o 1.67 ceiniog y litr yn y pris bydd yn talu am lefrith o'r wythnos nesaf ymlaen.

Bydd y prif ar gyfer litr o lefrith felly yn 28.5 ceiniog o ddydd Llun, 29 Medi, i'w gymharu â phris o 35 ceiniog ym mis Ebrill cyn i brisiau gychwyn disgyn.

Mae'r cwmni rhyngwladol yn beio toriadau i brisiau llefrith ar draws y byd a hynny oherwydd bod gormod ohono ar gael, diffyg galw yn China a'r gwaharddiad ar fewnforio i Rwsia.

Ond mae cadeirydd y FFA, David Handley, yn dweud bod 80% o lefrith sy'n cael ei gynhyrchu ym Mhrydain yn cael ei werthu ym Mhrydain, a bod y mwyafrif o ffermwyr heb arwyddo cytundebau yn ymwneud â phris llefrith ar draws y byd, ac felly ni ddylen nhw orfod wynebu toriadau.