Brenin Roc a Rôl / The King of Rock and Roll

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Porthcawl yn barod! // "We should have brought our blue suede shoes!"
Disgrifiad o’r llun,
"Dwi heb ei weld e ers Ceasar's Palace nôl yn '74" // "Last time I saw him was at Ceasar's Palace back in '74"
Disgrifiad o’r llun,
Pêl, bwced a rhaw a... locsyn bôch. 'Da ni'n barod nawr am Ŵyl Elvis! // Ball, bucket and spade and... the obligatory sideburns. We're ready now for the Elvis Festival
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jeifin Jenkins yma hefyd! // Its thirsty work being Elvis
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elvis yn amyneddgar iawn gyda'i gefnogwyr // Elvis always has time for his fans!
Disgrifiad o’r llun,
"Dych chi wedi bod yn gynulleidfa dda" // "You've been a great audience"
Disgrifiad o’r llun,
Mae Elvis, i rai, yn fythol ifanc // Elvis, for some, will be forever young
Disgrifiad o’r llun,
Mae e'n dal yn boblogaidd 'da'r merched! // He's still popular with the ladies!
Disgrifiad o’r llun,
"Ble mae'r fan hufen iâ 'na?" // "Where's the ice cream van?"
Disgrifiad o’r llun,
Mae ei yrfa fe wedi blodeuo // His career is blossoming
Disgrifiad o’r llun,
"Fedra i ddim gwlychu, hon 'di'r unig siwt sydd gen i" // Feeling lonesome tonight?
Disgrifiad o’r llun,
Elvis 'ta Syr Tom? // This Elvis looks like his big mate Sir Tom Jones!
Disgrifiad o’r llun,
Wardrob liwgar Elvis // Elvis has a belting wardrobe
Disgrifiad o’r llun,
"Oes 'na fyrgyrs ar y fwydlen?" // "Any burgers on the menu?"
Disgrifiad o’r llun,
"Gwaith caled di'r canu 'ma" // "Its hard work this singing lark"