Cynhadledd y Ceidwadwyr

Elliw Gwawr
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Gydag etholiad i'w hennill o fewn wyth mis, roedd David Cameron yn gobeithio y byddai hon yn gynhadledd i'w chofio.

Cyfle i berswadio'r etholwyr nad ydyn nhw wedi gorffen y gwaith caled o drwsio'r economi eto, ac i roi cyfle arall iddyn nhw mewn grym.

Ond cyn i'r un cynhadleddwr gerdded i mewn drwy'r drysau'r ganolfan yn Birmingham, mae wedi troi yn dipyn o hunllef iddo.

Yn gyntaf fe gyhoeddodd Mark Reckless ei fod yn gadael y blaid er mwyn ymuno ag UKIP, gan orfodi ail isetholiad anodd iawn iddyn nhw, yn erbyn y blaid sy'n bygwth dinistrio eu gobeithion o barhau mewn llywodraeth.

Yna fe ymddiswyddodd y Gweinidog Cymdeithas Sifil, Brooks Newmark dros honiadau yn y papurau Sul ei fod wedi gyrru negeseuon amhriodol ar gyfryngau cymdeithasol.

A hyd yn oed cyn y sgandalau roedd y gynhadledd yn dechrau yng nghysgod ymgyrch filwrol arall yn Irac.

Yn sicr nid y dechrau yr oedd David Cameron yn gobeithio amdano.

Yn hytrach y bwriadu oedd dangos y blaid fel un sy'n barod i lywodraethu unwaith eto, ond y tro hwn ar eu pen eu hunain.

Ac yn ganolog i hynny, y neges bod gwaith eto i'w wneud i drwsio'r economi.

Mae'r economi yn gryfder i'r Ceidwadwyr, ond mae'r blaid yn ymwybodol iawn bod canolbwyntio'n ormodol ar yr adfywiad economaidd yn gyrru'r neges i'r etholwyr ei bod hi'n saff i roi cyfle arall i'r blaid Lafur.

Felly gallwn ddisgwyl digon o areithiau fydd yn pwysleisio'r penderfyniadau anodd sydd eto i'w ddod yn y llywodraeth nesaf er mwyn lleihau dywed y wlad.

Ond er gwaethaf eu cryfder ar yr economi, mae'r blaid yn ymwybodol eu bod nhw yn gyson y tu ol i'r blaid Lafur yn yr arolygon barn a bod ganddyn nhw waith i'w wneud i newid hynny.

Yn sicr fe fydd yna ddigon o ladd ar Ed Miliband a'i blaid, ond mae'n rhaid iddyn nhw hefyd herio beirniadaeth y blaid Lafur nad ydyn nhw'n poeni am bobl gyffredin dim ond buddiannau'r elite cyfoethog.

Ac i'r perwyl hynny rydym eisoes wedi gweld cyhoeddiad i helpu mwy o bobl o dan 40 yn Lloegr i brynu tŷ am y tro cyntaf, os yw'r blaid yn ennill yr etholiad nesaf.

A dwi'n disgwyl y bydd llawer mwy o gyhoeddiadau tebyg dros y dyddiau nesaf, i helpu "pobl sy'n gweithio'n galed".

Ond waeth be sy'n cael ei gyhoeddi ar y llwyfan, y siarad a dadlau ar y cyrion sydd wastad yn diffinio cynhadledd. A'r peryg i David Cameron a'i obaith o aros yn Downing St fis Mai nesaf yw y bydd UKIP a'r ffraeo mewnol dros Ewrop yn gysgod du dros y gynhadledd.