Pryder am ffordd 'beryglus' i'r ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r ffordd ddim ddigon diogel yn ôl rhai rhieni

Mae pryderon y gallai polisi trafnidiaeth ysgol newydd Cyngor Sir Ddinbych gael effaith ar ddiogelwch disgyblion.

Daw'r newidiadau i'r trefniadau wrth i'r cyngor geisio arbed £270,000 o'r gyllideb flynyddol.

Mae cabinet yr awdurdod wedi derbyn y cynllun dadleuol mewn cyfarfod fore Mawrth - mae'n golygu creu nifer cyfyngedig o safleoedd i'r bysys godi disgyblion, ac y bydd trafnidiaeth ond ar gael yn rhad ac am ddim i ddisgyblion deithio i'r ysgol leol.

Mae pryderon hefyd wedi cael eu codi yn flaenorol am yr effaith allai'r polisi newydd gael ar ddisgyblion sydd eisiau derbyn eu gwersi i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ond dadl y cyngor yw bod y polisi newydd yn fwy tryloyw na'r un blaenorol a'u bod wedi cymryd materion ieithyddol i ystyriaeth.

Ffordd beryglus?

Disgrifiad o’r llun,
Dyw Ms Davies ddim on fodlon â safon y ffordd

Mae rhieni Ysgol Gynradd Pant Pastynog yn dweud y gallai ymdrechion i arbed arian yno olygu bod eu plant yn teithio ar hyd ffordd sydd ddim yn ddiogel.

Y ffordd dan sylw yw'r un rhwng Saron a Chyffylliog uwchlaw Dyffryn Clwyd. Dim ond lle i un cerbyd sydd arni, dydi hi ddim wedi ei chofrestru a dydi hi ddim yn cael ei graeanu yn y gaeaf.

Yn ôl rhieni, hon yw'r ffordd y bydd raid i ddisgyblion deithio arni hi os ydyn nhw am barhau i allu cael bws am ddim i'r ysgol uwchradd Gymraeg leol heb dalu am gludiant.

Dywedodd un rhiant pryderus, Ceri Davies: "Fyswn ni'm yn mynd lawr hi yn y gaeaf o gwbl. Hyd yn oed yn yr hydref pan mae'r dail yn disgyn, mae'n andros o slic.

"Os ydach chi'n dod i gyfarfod rhywun, mae'n rhaid i chi refersio dipyn go lew ac mae'n ffordd gul. Fyswn ni'm yn mynd a bys ar hyd y ffordd yna, byth.

"Mae'n mynd i gostio mwy iddyn nhw yn y pen draw i yrru'r plant 'ma i Ysgol Brynhyfryd yn hytrach nag Ysgol Glan Clwyd. Yr unig beth mae'r polisi yma am wneud ydy chwalu'r ysgol."

'Tryloyw'

Ond yn ôl y cynghorydd Eryl Williams mae'n rhaid i newidiadau ddigwydd er mwyn arbed arian yn sgil toriadau.

Dywedodd: "Mae hyn i gyd er mwyn dod â ni o fewn i'r gyllideb sydd yn sicrhau ein bod ni'n gallu rhoi trafnidiaeth i'r plant sydd o fewn yr ardal sy'n deilwng.

"Mae rhywun sydd ar y ffin yn rhywle, yn anffodus yn mynd i golli allan. Ond mi fydd y dewis yn sicr yn dal yno.

"Mi fydd asesiad yn cael ei wneud ar bob un o'r llwybrau sydd yn mynd i gael eu defnyddio i sicrhau fod pawb yn hapus, ac os ddim mi fydd argymhelliad gwahanol ac mae ffyrdd gwahanol i fynd i lawr."

Straeon perthnasol