Achub menyw o harbwr Porthmadog

Achub Image copyright Andrew Lance
Image caption Dywedodd un llygad-dyst bod y cyrch wedi cymryd tua awr

Fe gafodd menyw ei hachub o harbwr yng Ngwynedd wedi i bysgotwr ei gweld yn y dŵr yn oriau mân fore Mawrth.

Nid yw'n glir hyd yma sut y daeth y fenyw i fod yn y dŵr ger Pont Britannia ym Mhorthmadog am tua 04:00.

Cafodd ei chodi o'r dŵr gan fad achub Cricieth.

Fe welodd Andrew Lance y cyfan a dywedodd: "Roeddwn i newydd orffen gweithio shifft hwyr ac yn cerdded heibio'r harbwr pan welais i fenyw yn y dŵr a physgotwr yn barod i neidio fewn i'w chynorthwyo.

"Roedd y fenyw wedi disgyn i mewn - dwn i ddim sut. Fe wnaethon ni alw'r heddlu a'r frigâd dân, ac fe ddaethon nhw a gwylwyr y glannau. Fe gymrodd hi tua awr iddyn nhw i'w hachub."

Cafodd y fenyw ei throsglwyddo i ambiwlans gerllaw.

Image copyright Andrew Lance
Image copyright Andrew Lance