Cymorth i ganu'r anthem

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, youtube
Disgrifiad o’r llun,
Er iddo ddysgu'r anthem yn ddiweddarach, mae sawl un yn cofio ymdrech John Redwood i 'ganu' Hen Wlad Fy Nhadau yn 1993

Dros y blynyddoedd mae ambell berson wedi mynd i ddyfroedd dyfnion wrth geisio canu'r anthem genedlaethol yn gyhoeddus, ond mae cymorth wrth law.

Pwy all anghofio ymdrechion aflwyddiannus Ysgrifennydd Cymru ar y pryd, John Redwood, i ganu Hen Wlad Fy Nhadau yng nghynhadledd Ceidwadwyr Cymru yn 1993? Fe wnaeth Mr Redwood ddysgu'r anthem yn ddiweddarach.

Cyhoeddodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru eu bod yn cyhoeddi ap newydd ar y cyd gyda chwmni Eto Music Practice Apps fydd yn dysgu pobl sut i ynganu geiriau'r anthem a hyd yn oed sut i ganu'r rhannau unigol (soprano, alto, tenor a bas).

Mae'r ap dwyieithog - Gwlad Gwlad - yn defnyddio meddalwedd sy'n galluogi defnyddwyr i gyd-ganu'r anthem yn araf er mwyn dysgu'r ynganiad cywir.

Ffynhonnell y llun, Michael Jones
Disgrifiad o’r llun,
Llawysgrif gwreiddiol yr anthem

Bydd yr ap hefyd yn gyfle i ddysgu mwy am hanes yr anthem a'i chyfansoddwyr Evan a James James.

Dywedodd Aled Gruffydd Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

"Dyma'r tro cyntaf i'r Llyfrgell ddatblygu ap ar y cyd â phartner masnachol. Mae'r prosiect yn un cyffrous iawn am ei fod yn cyfuno technoleg flaengar ac eitemau o gasgliad y Llyfrgell.

"Mae Gwlad Gwlad yn enghraifft wych o'r modd y gall y Llyfrgell gydweithio â chwmnïau a chyrff eraill i hyrwyddo ein diwylliant a'n hunaniaeth ymhlith cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru a thu hwnt."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Eto Music Practice Apps: "Mae'r ap wedi ei seilio ar demplad unigryw a ddyfeisiwyd gennym sy'n caniatáu'r defnyddiwr i reoli curiad y dôn er mwyn ymarfer y gerddoriaeth a'r geiriau.

"Bydd yr ap yn galluogi miloedd ar filoedd o bobl yng Nghymru ac ar hyd a lled y byd i ganu Hen Wlad Fy Nhadau. Rydym wrth ein bodd i fod yn gweithio efo Llyfrgell Genedlaethol ar y prosiect hwn."

Mae cynhyrchwyr Gwlad Gwlad yn pwysleisio nad oes angen medru darllen cerddoriaeth i ddefnyddio'r ap, a bydd gan y defnyddiwr gwell dealltwriaeth o nodiant cerddoriaeth ar ôl defnyddio'r ap i ddysgu'r anthem.

Ffynhonnell y llun, FAW
Disgrifiad o’r llun,
Tîm Pêl-droed Cymru dan-16 yn ymarfer yr anthem cyn curo Ffrainc yr wythnos ddiwethaf