Prifysgolion y gogledd: Dim bwriad uno

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Prifysgol Bangor dros 11,000 o fyfyrwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi gwadu eu bod wedi ymgymryd â thrafodaethau gyda chorff sy'n cyllido addysg uwch am uno gyda Phrifysgol Glyndŵr.

Ysgrifennodd yr Aelod Seneddol dros Wrecsam, Ian Lucas, at Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn dilyn adroddiadau fod y ddwy brifysgol am uno.

Mae Prifysgol Bangor yn dweud fod yr adroddiadau "o dan gamargraff".

Dywedodd CCAUC y dylai anghenion myfyrwyr yn y tymor hir gael blaenoriaeth dros fuddiannau "plwyfol" neu "bersonol".

Cyhoeddwyd fod colledion swyddi ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yn gynharach eleni wrth i'r sefydliad geisio arbed arian.

Penderfynodd 50 o staff dderbyn diswyddiadau gwirfoddol.

'Yn gyfan gwbl annerbyniol'

Dywedodd Mr Lucas yn ei lythyr, fod y cynnig i uno Bangor ac Aberystwyth eisoes wedi cael ei wrthod.

"Rwy'n gythryblus iawn fy mod wedi clywed gan nifer o ffynonellau bod CCAUC yn mynd ar drywydd agenda o uno Prifysgol Glyndŵr gyda Phrifysgol Bangor," meddai.

"Rwyf am i chi fod yn glir fod y cynnig hwn yn gwbl annerbyniol i mi ac i'r bobl yr wyf yn eu cynrychioli".

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Bangor, eu bod yn "barod i gynorthwyo er mwyn diogelu buddiannau'r myfyrwyr" ym Mhrifysgol Glyndŵr, ond nid oes unrhyw drafodaethau am uno wedi bod.

Dywedodd Dr David Blaney, prif weithredwr CCAUC y byddai'n cefnogi Prifysgol Glyndŵr i ystyried eu hopsiynau.

Meddai: "Nid yw'n gyfrinach ein bod yn dal i gredu y byddai'n sicrhau dyfodol cryfach i addysg uwch yng ngogledd-ddwyrain Cymru a'i gwneud yn sefydliad mwy cynaliadwy fel rhan o strwythur a fyddai'n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd bresennol o recriwtio yn well, yn ogystal â chyllid a chystadleuaeth ryngwladol. "

"Mae'n gyfrifoldeb arnom i gyd i roi anghenion ac ystyriaeth blwyfol, fyrdymor, a buddiannau personol neu hanesyddol o'r neilltu," ychwanegodd.

"Yn ein profiad ni, mae'n help i faterion o'r natur yma gael trafod yn gyhoeddus, neu mae posibilrwydd i bobl gael sylwebaeth anghywir a di-sail."