Ffilm newydd yn dathlu gwaith Dylan Thomas

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ffilm newydd ei animeiddio gan gwmni Aardman Animations

Mae ffilm fer gan BBC Cymru, sydd yn cynnwys perfformiad gan yr actor Michael Sheen o gerdd Dylan Thomas, The Hunchback in the Park, yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar wasanaeth BBC iPlayer ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth.

Bydd y ffilm, gafodd ei animeiddio gan gwmni Aardman Animations i BBC Cymru, hefyd yn cael ei darlledu ar BBC One Wales yn ddiweddarach ym mis Hydref i nodi canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas.

Dywedodd Michael Sheen: "Roedd yn bleser perfformio The Hunchback in the Park ar gyfer y ffilm fach hyfryd hon.

"Mae'r ffilm yn dod â cherdd Dylan Thomas yn fyw mewn ffordd llawn dychymyg a thrawiadol iawn a dw i'n gobeithio y bydd cynulleidfaoedd yn ei mwynhau fel y gwnes i."

Mae'r gerdd yn adrodd hanes dyn sy'n treulio ei holl amser ym Mharc Cwmdonkin yn Uplands, Abertawe.

Cafodd rhannau o'r parc eu hail-greu yn stiwdio Aardman ar gyfer y cynhyrchiad.

Mae'r ffilm yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol gan John Hardy, Pennaeth Cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, sydd yn cael ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dywedodd Jo Pearce, Cyfarwyddwr Creadigol BBC Cymru: "Roedd y prosiect hwn yn bleser i'w gynhyrchu.

"Cyn gynted ag y clywsom recordiad Michael Sheen o'r gerdd roeddem yn gwybod bod gennym rywbeth arbennig.

"Roeddem yn gallu denu tîm gwych a thalentog i weithio ar y ffilm hwn oherwydd y cariad at waith Dylan."

Mewn digwyddiad arall i nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth bydd cyfle i bobl ifanc helpu'r awdur Owen Sheers a'r bardd Mari George i greu cerdd 100-llinell o hyd a fydd yn cael ei darlledu a'i chyhoeddi ar-lein.

Mae Llenyddiaeth Cymru, fel rhan o'r ymgyrch Dylanwad 100 sydd yn nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas, yn gwahodd pobl ifanc rhwng saith a 25 oed i ychwanegu hyd at bedair llinell yn y Gymraeg neu'r Saesneg ar y thema 'Cofio'.

Dywedodd Mari George: "Criw o bobl ifanc, pentwr o eiriau a'r her o'u troi'n gerdd - dyma beth yw cyfle da i gofio am fardd eiconig iawn."

Gellir cyfrannu at Gerdd Fawr Dylan drwy wefan Dylanwad 100 o 9am ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, Dydd Iau 2 Hydref 2014, tan 9am y bore canlynol.

Bydd y gerdd orffenedig yn cael ei chyhoeddi ar-lein ar Ddydd Llun 6 Hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol