Dod o hyd i ddyn 72 oed

Mae'r heddlu wedi dod o hyd i ddyn 72 oed oedd wedi bod ar goll o ysbyty yng Nghaerfyrddin.

Daeth yr heddlu o hyd i Ivor Evans, sy'n dioddef o ddementia, ychydig cyn 19:00 ddydd Mercher.

Aed ag ef yn ôl i Ysbyty Glangwili am driniaeth.

Roedd y pensiynwr wedi gadael yr ysbyty tua 19:45 gyda rhwymyn ar ei ben.

Fe wnaeth yr heddlu apêl i'r cyhoedd wrth geisio dod o hyd i Mr Evans.

Bu tîm achub mynydd, hofrennydd a chwn yn cynorthwyo yn y chwilio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.