BBC Cymru Fyw

Dod o hyd i ddyn 72 oed

Published
Mae'r heddlu wedi dod o hyd i ddyn 72 oed oedd wedi bod ar goll o ysbyty yng Nghaerfyrddin.
Daeth yr heddlu o hyd i Ivor Evans, sy'n dioddef o ddementia, ychydig cyn 19:00 ddydd Mercher.
Aed ag ef yn ôl i Ysbyty Glangwili am driniaeth.
Roedd y pensiynwr wedi gadael yr ysbyty tua 19:45 gyda rhwymyn ar ei ben.
Fe wnaeth yr heddlu apêl i'r cyhoedd wrth geisio dod o hyd i Mr Evans.
Bu tîm achub mynydd, hofrennydd a chwn yn cynorthwyo yn y chwilio.