Cynllun arloesi £300 miliwn i Brifysgol Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff University
Disgrifiad o’r llun,
Y cynlluniau ar gyfer hen safle diwydiannol yn Cathays

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi cynlluniau gwerth £300 miliwn ar gyfer pedair canolfan ymchwil newydd fydd yn canolbwyntio ar arloesi a datblygu'r economi yng Nghymru.

Mae'r cynlluniau ar gyfer hen safle diwydiannol yn Cathays yn cynnwys parc ymchwil ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol a chanolfan fentergarwch.

Bydd gwaith yn yr adeiladau eraill yn canolbwyntio ar ddatblygu ymchwil ar led-ddargludyddion a datblygu gwaith academaidd ar gyfer defnydd ymarferol.

Fis diwethaf, cyhoeddwyd bod y brifysgol bellach ymysg y 125 prifysgol gorau yn y byd.

Defnydd ymarferol

Mae'r brifysgol wedi dweud ei bod yn bwriadu rhoi arloesi a mentergarwch wrth galon ei strategaeth i fod yn "ganolbwynt ar gyfer ffyniant, iechyd a thwf dyfodol Cymru, y DU a gweddill y byd."

Yn ôl y brifysgol bydd y ganolfan arloesi yn cynnig cyngor i gwmnïau lleol ynghyd â busnesau sy'n gysylltiedig â'r brifysgol ei hun, tra bydd y sefydliad ymchwil ar led-dargludyddion yn profi'r dechnoleg mewn "amgylchedd realistig".

Y parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol fydd y cyntaf o'i fath yn y byd, medd y brifysgol, gan ddarparu lleoliad ar gyfer "creu, rhannu a defnyddio gwybodaeth newydd."

Bydd cyfleusterau ar gyfer ymchwil academaidd yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol y gwaith hwnnw ar gyfer cymdeithas, gofal iechyd, diwylliant a'r economi.

'Neges bwysig'

Bydd Is-ganghellor y brifysgol, yr Athro Colin Riordan yn cyhoeddi uchelgais i fod yn "enghraifft wych o'r economi wybodaeth" yn hwyrach ddydd Iau.

Dywedodd: "Mae hyrwyddo Cymru fel y prif leoliad ar gyfer swyddi a chreu cyfoeth, yn ffynhonnell ar gyfer graddedigion medrus a chanolfan arloesi a masnach sy'n ffynnu, yn neges bwysig i'w rhoi i'r gymuned ryngwladol."

Mae'r brifysgol yn aelod o'r Grŵp Russell o brifysgolion y DU, ac mae ganddi 28,000 o fyfyrwyr.