Hart: Cymru eisiau pwerau dros y rheilffordd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd Comisiwn Silk wedi argymell trosglwyddo pwerau dros isadeiledd y rheilffyrdd ac etholfreinio

Mae'r Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth Edwina Hart wedi dweud wrth Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad bod Llywodraeth Cymru yn pwyso ar Lywodraeth y DU i ddatganoli pwerau dros y rheilffordd i Fae Caerdydd cyn yr etholiad gyffredinol ym mis Mai'r flwyddyn nesaf.

Dywedodd Edwina Hart wrth Aelodau'r Cynulliad ddydd Iau bod ei swyddogion wedi cyflwyno amserlen i Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU ynglŷn â datganoli'r pwerau.

Yn ôl y gweinidog roedd swyddogion yn San Steffan yn credu bod yr amserlen yn afrealistig, ond ychwanegodd nad oedd hynny o reidrwydd yn adlewyrchu barn Gweinidog Llywodraeth y DU.

Yn gynharach eleni roedd y Comisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru wedi argymell y dylid trosglwyddo pwerau dros isadeiledd y rheilffyrdd ac etholfreinio i Lywodraeth Cymru.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi galw ar i'r pwerau gael eu trosglwyddo yn unol ag amserlen gyflymach na chynllun gweithredu holl argymhellion Comisiwn Silk.

Dywedodd Edwina Hart bod trafodaethau yn ymwneud â datganoli yn symud yn gyflymach yn dilyn canlyniadau refferendwm yr Alban.

Trafodaeth fuddiol

Aeth y gweinidog ymlaen i ddweud ei bod hi wedi cael trafodaeth 'agored a defnyddiol' gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â thrydaneiddio'r rheilffordd.

Mae cryn anghytuno wedi bod rhwng gweinidogion ym Mae Caerdydd a gweinidogion yn San Steffan ers mis Mawrth ynglŷn â phwy ddylai dalu am drydaneiddio rheilffordd y Cymoedd yn ne Cymru.

Dywedodd Edwina Hart wrth Bwyllgor Economi a Thrafnidiaeth y Cynulliad ei bod hi wedi cael trafodaethau buddiol iawn gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Patrick McLoughlin.

Roedd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, wedi dweud fis diwethaf ei fod yn gobeithio y byddai'r ffrae dros bwy fyddai'n talu am drydaneiddio'r rheilffordd yn cael ei datrys mewn ychydig fisoedd.

Dywedodd Edwina Hart wrth Aelodau Cynulliad ei bod hithau hefyd yn hyderus y byddai modd datrys unrhyw broblemau ynglŷn ag ariannu'r rheilffordd mewn ac allan o Gaerdydd.

Wrth ymateb i gwestiwn ynglŷn â beth roedd hi wedi ei ddysgu o'r ffrae gyda Llywodraeth y DU, dywedodd: "Rydw i'n meddwl ein bod ni wedi dysgu i gadw eich ffrindiau yn agos, ond weithiau bod angen cadw pobl eraill yn hyd yn oed agosach."