Allforio: Label 'Prydain' sydd orau?

  • Cyhoeddwyd
Hufen iâ gyda fflag CymruFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n debyg bod bwydydd o Gymru yn apelio at oedolion ifanc yn Ffrainc

Yn ôl arolwg sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Gwener fe allai'r label "Gwnaed ym Mhrydain" sicrhau pris gwell i fusnesau na'r label "Gwnaed yng Nghymru".

Mewn gwledydd tramor lle mae'r marchnadoedd yn datblygu dywedodd un ym mhob pump (20%) cwsmer y byddai baner Cymru yn eu denu at gynnyrch, ond roedd 64% yn rhoi'r un ateb ar gyfer baner y Deyrnas Unedig.

Yn ôl yr adroddiad, cafodd ei gomisiynu gan Fanc Barclays, roedd pobl yn cysylltu Cymru gyda thraddodiad a gwerth am arian.

Roedd Prydain yn cael ei weld yn well brand na gwledydd unigol Cymru, Lloegr neu'r Alban ar gyfer pob cynnyrch heblaw alcohol.

Yn achos alcohol roedd y label "Gwnaed yn yr Alban" yn aml yn perfformio'n well.

Gwnaeth ymchwilwyr holi pobl mewn wyth marchnad dramor.

Roedd y rhain yn cynnwys gwledydd gydag economi ddatblygedig fel yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen ac Iwerddon.

Roedd hefyd yn cynnwys economïau sy'n tyfu fel Brasil, China, Qatar a De Affrica.

Yn ôl y gwaith ymchwil, byddai cynnydd o £2 biliwn y flwyddyn o'r wyth gwlad yma pe bai nwyddau yn defnyddio'r label "Gwnaed ym Mhrydain".

Gwnaeth yr ymchwilwyr ofyn am sylw ym meysydd bwydydd, diodydd, ffasiwn, offer peirianyddol, a chydrannau ceir.

Cafodd dros 1,000 o bobl eu holi ar-lein ym mhob un o'r gwledydd (heblaw Qatar, lle dim ond 153 wnaeth gymryd rhan) rhwng 2 Medi a 18 Medi.

Brandio

  • Roedd nwyddau gyda'r label "Gwnaed ym Mhrydain" yn denu pris uwch na'r rhai oedd wedi eu labelu gydag enwau'r gwledydd unigol, ar wahân i alcohol lle'r oedd marchnadoedd yr Unol Daleithiau ac Iwerddon yn ffafrio'r label "Gwnaed yn yr Alban."
  • Y marchnadoedd sy'n datblygu'n gyflym oedd â'r atyniad cryfaf tuag at y brand Prydeinig, gyda 31% yn barod i dalu mwy o'i gymharu â 14% o'r rhai mewn gwledydd gydag economïau sydd wedi datblygu.
  • Mae oedolion ifanc o Ffrainc yn fwy parod i dalu mwy am fwyd wedi ei frandio o Gymru, na'r cyfartaledd ar gyfer holl boblogaeth Ffrainc.
  • Mae oedolion ifanc o'r Almaen yn fwy parod i dalu mwy am nwyddau sydd wedi eu cynhyrchu yng Nghymru na'r cyfartaledd ar gyfer holl boblogaeth yr Almaen.

Dywedodd John Union, pennaeth corfforaethol Barclays yng Nghymru: "Mae cynnyrch o Gymru yn cael ei gysylltu gyda thraddodiad, ac felly mae'n hawlio pris da, ond mae'r adroddiad yn tanlinellu'r ffaith bod yna gyfle i ddefnyddio'r label "Gwnaed ym Mhrydain" er mwyn sicrhau mwy fyth o arian oddi wrth gwsmeriaid tramor. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol