Adroddiad busnesau: 'Angen llacio rheolau i fusnesau'

Cyhoeddwyd
Buldars
Disgrifiad o’r llun,
Byddai rheolau symlach yn rhoi hwb i'r diwydiant adeiladu, yn ôl rhai

Mae adroddiad sydd wedi dod i law BBC Cymru yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn methu oherwydd sut mae'n delio â'r system reoleiddio.

Pryder Ffederasiwn y Busnesau Bach yw bod mwy a mwy o fiwrocratiaeth wrth i bwerau gael eu trosglwyddo o San Steffan i Fae Caerdydd.

Mae'r mudiad, sydd o blaid diwygio'r system fel ei bod yn haws i gwmnïau greu swyddi, yn dweud bod Cymru ar ei hôl hi oherwydd bod gwledydd eraill yn cael eu rheoleiddio'n well.

Dyw Llywodraeth Cymru ddim wedi ymateb i'r adroddiad eto.

Disgrifiad o’r llun,
Mae pob math o reolau i'w dilyn yn y gweithle

Mae rheoliadau yn effeithio ar sawl sefydliad, gan gynnwys ysgolion, ysbytai, gweithleoedd a siopau.

Yn ôl yr adroddiad, cafodd ei roi i raglen Wales at Work BBC Radio Wales, mae'r rheoliadau yn gallu bod yn gostus, yn anghyson ac weithiau hyd yn oed yn amhosibl i'w gweithredu.

Casglodd adroddiad blaenorol gafodd ei gomisiynu gan y llywodraeth y byddai rheolau symlach yn ei gwneud yn haws i ficrofusnesau - rhai â llai na 10 o weithwyr - ddatblygu.

Busnesau o'r fath sy'n cyflogi 33% o bobl y wlad.

300 o dai

Cwmni adeiladu teuluol yw Hygrove yn Sir y Fflint ac maen nhw yn ddiweddar wedi dechrau adeiladu 35 o dai ger Stadiwm y Liberty sy'n rhan o gynllun fyddai'n arwain at 300 o dai newydd.

Mae hi wedi cymryd saith mlynedd i'r cwmni dyfu i'w maint presennol, llawer hirach na fyddai'n ddelfrydol, meddai'r rheolwyr.

"Yn y pen draw rydym ni eisiau gallu mynd ar y safle yn gynt. Fydd hyn yn ein helpu ni i ddarparu tai yn gynt ac yn amlwg yn creu mwy o swyddi lleol yn gynt," meddai Ben Francis o'r cwmni.

Dywedodd bod angen i Lywodraeth Cymru gyflymu'r broses gynllunio a'r system apelio ac y dylai gweinidogion roi pwysau ar gyrff rheoleiddio i ymateb yn gynt.

'Yn llawdrwm'

Yn ôl y ffederasiwn, mae llawer o aelodau yn teimlo'r un fath ac yn dweud bod y rheoliadau'n cael eu gweithredu yn "llawdrwm ac yn anghyson".

Yn yr adroddiad mae cadeirydd y ffederasiwn, Janet Jones yn dweud: "Pan mae rheoliadau a'r canllawiau perthnasol wedi eu drafftio'n wael, mae'n golygu bod busnesau'n gorfod gwario mwy o amser yn cwblhau gwaith papur."

Mae'r mudiad yn galw am roi cyfrifoldeb penodol am ddrafftio rheoliadau i weinidog Llywodraeth Cymru - ac am drafod unrhyw reolau newydd gyda busnesau o flaen llaw.

Yn ogystal maen nhw eisiau gweld Cymru'n dilyn esiampl gwledydd fel Yr Alban, Sweden a'r Iseldiroedd sydd wedi trawsnewid y ffordd mae rheoleiddio'n gweithio.

Asgwrn cefn yr economi

Dywedodd Llefarydd Busnes y Ceidwadwyr, William Graham AC: "Busnesau bychain yw asgwrn cefn economi Cymru ac mae hi'n ddisynnwyr i'r Blaid Lafur greu rhwystrau sy'n eu hatal rhag creu swyddi a ffynnu.

"Gwir arbenigwyr busnes Cymru yw perchnogion busnesau bychain ar draws Cymru sy'n gweithio'n galed i greu swyddi a chyfoeth a dylai gweinidogion Llafur wrando ar eu cyngor."